divendres, 29 d’agost de 2014

Sobrecribatge: noves dades d'excés


JAMA Internal Medicine acaba de publicar els resultats d'un estudi elaborat a partir del National Health Interview Survey (NHIS) d'EUA en el període 2000 a 2010. El treball va incloure 27.404 participants de 65 anys o més, i va fer servir un índex específic del NHIS per valorar el risc de mortalitat a 9 anys vista.

dimecres, 27 d’agost de 2014

Informació clínica: paradoxes i pacientsLa sèrie iniciada per Josep M. Picas sota el suggerent títol "Argumentum ad judicium" ens ha portat dos temes controvertits per la dificultat de ser acotats i per trobar-se en boca de tothom: la qualitat de la informació a la xarxa i l'atenció centrada en el pacient.

A la primera entrada es discuteix sobre les contradiccions d'internet: la facilitat de difondre i accedir a la informació comporta problemes en la selecció de fonts de qualitat i per això la gran quantitat d'informació no significa necessàriament informació preparada per a pacients.

A la segona, l'atenció centrada en el pacient, s'aborda un concepte amb moltes mencions i poques il·lustracions pràctiques. En la discussió es proposa un model basat en l'esforç reformista del govern Obama que pot servir per centrar el tema al voltant de la innovació en aquesta matèria.

Tino Martí

La paradoxa de la informació 
Com és prou conegut, ens enfrontem a una època en què la quantitat d'informació que es produeix i la facilitat d'accés supera, en molt, la nostra capacitat d'assimilació...
Llegir més

Patient Centered, a propòsit d'un model
Segurament coincidiran amb mi que el concepte Patient Centered està sotmès a un ús excessiu que porta a una multiplicació de les definicions i a una vaguetat terminològica...
Llegir més

dilluns, 25 d’agost de 2014

Models organitzatius: urgeixen reformes estructuralsEn aquesta recopilació d'estiu de posts publicats a "Avenços en Gestió Clínica" he seleccionat 13 posts que tracten de la necessitat de reformes per adaptar els models organitzatius a les noves circumstàncies: envelliment poblacional, augment de la prevalença de les multicronicitats, necessitat de millorar l'efectivitat de les actuacions clíniques i foment del lideratge clínic. Per aquest motiu els posts triats parlen d'atenció primària, hospitals, UCI i sobretot de la creació d'unitats de gestió clínica.

Espero que els hi agradi.


Deconstrucció porteriana de l'atenció primària 
Michel Porter, el conegut professor de Harvard, ha comptat amb la col·laboració de dos metges de família, un de veterà, Thomas Lee...

Hospital del futur: nou informe (britànic)
Sir Michael Rawlins, President del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) des de la seva creació el 1999 fins aquest mateix any, és ara President...
Llegir més

divendres, 22 d’agost de 2014

Càncer: són oportunes les metàfores militars?


Molta gent està convençuda que quan algú que li és proper té un càncer se l'ha d'encoratjar a lluitar, però aquest tweet de la Dra. Margaret McCartney, autora del llibre "The patient paradox", ens remet a un article seu publicat al BMJ, que defensa una actitud crítica amb aquesta posició. La raó és senzilla: la moral de lluita no està associada a una millora en la supervivència (Petticrew 2002).

dimecres, 20 d’agost de 2014

Participació, comparació, innovacióEn quin laberint estem ficats! Sort que tenim el Fil d'Ariadna d'Elena Torrente que ens pot donar alguna pista per trobar la sortida. En aquest curs ens ha deixat llançats tres fils màgics per millorar les polítiques sanitàries: la participació ciutadana, el benchmarking de polítiques públiques i la innovació en els sistemes de salut.

Més participació, millors polítiques? aborda frontalment les conseqüències de la participació ciutadana en la qualitat de les polítiques públiques i, per extensió, la necessitat d'implicar els professionals en la política sanitària.

The Health Systems and Policy Monitor de l'Observatori europeu de sistemes de salut de l'OMS és el descobriment que ens porta l'Elena en la seva segona entrega per veure el que s'està fent a Europa i poder comparar-se entre si. No hi ha millor sortida que la que va trobar el veí.

El tercer fil ofereix pistes per a l'adopció, implantació i difusió de la innovació. D'especial valor són els 5 consells per innovar en el NHS de Tom Whicher.

Tino Martí


Més participació, millors polítiques?
“Per a nosaltres [els legisladors atenencs], la discussió no és una pedra en el camí cap a l’acció, sinó el pas previ imprescindible per a prendre qualsevol decisió sàvia”. - Pèricles...
Llegir més

The Health Systems and Policy Monitor (HSPM)
Recentment he descobert un nou recurs de l’European Observatory on Health Systems and Policies que es va posar en funcionament a finals de l’any passat...
Llegir més

5 consells per innovar al NHS
L’aposta per la innovació al NHS té llarg recorregut. En el seu primer discurs com a nou director executiu del NHS England, Simon Stevens ha renovat aquest interès...
Llegir més

dilluns, 18 d’agost de 2014

Right Care: agenda estratègica i pràcticaEl moviment Right Care és una xarxa d'iniciatives independents que promouen les pràctiques clíniques que aporten valor i que s'ajusten a les necessitats reals de les persones. Es pretén que des del debat professional i acadèmic es combati el malbaratament degut al sobrediagnòstic i a la sobreactuació terapèutica, a canvi de millorar l'equitat dels sistemes sanitari. En resum: deixar de fer el prescindible, per concentrar-se en el que cal.

En aquesta quarta recopilació d'estiu he seleccionat 9 posts editats a "Avenços en Gestió Clínica" que tracten de les bases de Right Care Alliance, a més de les reunions d'aquest moviment que aquesta primavera passada hi ha hagut a Barcelona i a Madrid. En els dos darrers posts de la tria he deixat de banda la part estratègica per afinar una mica en la part pràctica. Com portar els principis Right Care al consultori del metge? Se sap que les benintencionades llistes d'actuacions clíniques del tipus "no fer" són necessàries però no suficients. Si els interessa el tema, no es perdin el link a la pàgina web DianaSalud. Per acabar, podran accedir a la versió actualitzada del Decàleg de 10 estratègies per millorar resultats i estalviar amb criteri clínic, instrument que està sent molt útil a les comissions de millora de la pràctica clínica de diverses institucions sanitàries.

Doncs, si els ve de gust donar-hi un cop d'ull, que ho gaudeixin.


Menys és més: "Overtreated" de Shannon Brownlee
La campanya "Too much medicine" del British Medical Journal vol posar de relleu l'amenaça que la sobrediagnosi representa per a la salut de les persones...

divendres, 15 d’agost de 2014

5 tendències digitals per transformar els sistemes sanitaris


En una excel·lent infografia, a la qual poden accedir-hi a través del tweet escollit, la consultora Accenture il·lustra les  5 tendències que, al seu parer, han d'alimentar la transformació del sistemes sanitaris:
  1. Difuminar les fronteres entre activitat assistencial digital i física mitjançant plataformes personals de salut.
  2. Potenciar les xarxes socials de pacients per compartir, no només experiències personals, sinó també dades per a treballs científics.
  3. Obrir les bases de dades que genera l'activitat sanitària per a l'ús científic, fins aconseguir ser un instrument útil per a la implicació dels pacients en les decisions clíniques que els afecten.
  4. Elevar al núvol l'emmagatzement de dades clíniques per obtenir economies d'escala, més accessibilitat i més cooperació entre proveïdors de serveis de salut.
  5. Potenciar programes (apps) que millorin la comunicació clínica entre pacients i professionals de la salut en la línia de l'atenció centrada en les persones.

dimecres, 13 d’agost de 2014

Sobre miratges i aigües cristal·linesPer a gustos, colors. El Pantone de Cristina Roure ens ha regalat aquesta temporada una gamma cromàtica transcendental per a la millora dels sistemes de salut: el coneixement. El coneixement és incolor i per això difícil de detectar el seu dèficit (que també és incolor per a més complicació). No obstant això, el coneixement és determinant per a un funcionament raonable de les institucions, particularment les que es basen en la ciència.

El primer lliurament de Pantone portava el títol de "Too much mamography" o el miratge dels cribratges on se'ns revelaven numèricament (no es perdin l'exercici matemàtic), les raons del sobrediagnòstic provocat per cribratges amb alt percentatge de falsos positius. El segon i tercer lliurament van venir aparellats.

En Coneixement cristal·lí com l'aigua per a la presa de decisions se'ns alertava dels factors contaminadors del coneixement i la presa de decisions: els diferents biaixos, la manca de transparència, els conflictes d'interès, la medicina defensiva i els dèficits de competència estadística.

dilluns, 11 d’agost de 2014

Iniciatives "Triple Aim": tothom hi guanya
L'Institute for Health Improvement dels EUA ha proposat que reconeguem com a Triple Aim els projectes clínics que aconsegueixin el triple objectiu de a) millorar l'experiència dels pacients, b) millorar els resultats clínics i c) reduir costos. I esclar, si el triangle Triple Aim ens acaba sortint equilàter, l'èxit del projecte hauria d'estar garantit: pacients satisfets, professionals engrescats i gestors veient com els recursos s'assignen de manera més adequada a com es feia anteriorment.

D'acord amb aquest línia, en aquesta tercera recopilació d'estiu he triat 6 posts que parlen de 4 projectes Triple Aim: programes d'optimització d'ús d'antimicrobians, programes d'estalvi de sang, sistemes de suport a la sol·licitud de diagnòstic per imatge en base a l'evidència i un assaig clínic per adequar la prevenció del càncer colo-rectal. Aquests projectes s'fegeixen als que ja vaig triar en una de les recopilacions de l'estiu passat (És l'hora del professionals): fast-track de cirurgia colo-rectal, gestió infermera de la demanda, bacterièmia zero i edusepsis (un projecte per reduir la mortalitat per sepsis a les UCI).

En resum: experiències transformadores liderades per professionals que obtenen bons resultats i estalvien. Que gaudeixin la recopilació.

Antibiòtics: resistències i costos
La pèrdua progressiva d'activitat dels antimicrobians en front dels microorganismes més actius a la patologia infecciosa, especialment en el marc hospitalari...
Llegir més

Resistències microbianes: un exemple Triple Aim
Com a continuació del post de 17 de març sobre antibimicrobians i resistències, donada la importància del tema, en aquest post vull presentar el disseny d'una matriu...
Llegir més

divendres, 8 d’agost de 2014

Dades personals de salut: un nou tresor per a la ciènciaVeient una enquesta del Institute of Medicine (IOM) destaca una dada: el 94% dels nordamericans que tenen un diagnòstic d'una patologia crònica i que a més són usuaris de xarxes socials estarien disposats a donar les seves dades per incentivar la recerca i així poder ajudar a altres pacients com ells. 

dimecres, 6 d’agost de 2014

La lluna, les facultats de medicina i la geriatriaMarco Inzitari, geriatre, va obrir provocativament la sèrie "Manejar amb Cura" amb el post "La lluna, els sistemes planetaris i la teoria de la conspiració" on es fa ressò del post de Joan Escarrabill i la seva crida a fer front a la cronicitat. En el seu treball, el Dr. Inzitari ressalta la voluntat d'emprendre del col·lectiu de joves enginyers de la geriatria.

En el segon post de la recopilació es parla de la importància de la formació de grau en la configuració dels nous professionals que han de fer front als reptes de la cronicitat, el valor salut, el malbaratament i la participació dels pacients en les decisions. El resultat de tot plegat... li deixem que ho descobreixin vostès mateixos. Que tinguin una bona lectura d'estiu.

Tino Martí

La lluna, els sistemes planetaris i la teoria de la conspiració
Diu el Dr. Escarrabill, en la seva primera “Mirada lateral”, que ens preparem per a un repte complex i magnífic, com anar a la lluna, que en aquest cas vol dir fer front a...

L'abordatge de la geriatria a les facultats de medicina
Si pretenem una transformació seriosa i sostinguda del sistema de salut abordant avenços en les pràctiques clíniques que aporten valor, en la reducció del malbaratament...

dilluns, 4 d’agost de 2014

Atenció centrada en les persones: el gran repteD'acord amb un l'informe del Institute of Medicine, "Crossing the quality chasm", l'atenció centrada en les persones (ACP) és la provisió de serveis sanitaris que és respectuosa amb les preferències, les necessitats i els valors de les persones, i a més garanteix que aquesta política es mantindrà al llarg de tot el procés clínic. Aquest és, crec, el gran repte de la readaptació de la provisió de serveis sanitaris que, per ara, tenim pendent.

En aquesta segona recopilació d'estiu, he triat 8 posts que sobre aquest tema han aparegut a "Avenços en Gestió Clínica". Les matèries tractades van des dels conceptes (medicina mínimament disruptiva, deprescribing...) fins als instruments de suport a les decisions clíniques compartides (decisions aids). Ah! I no es perdin el treball avaluatiu de l'equip liderat per Glyn Elwyn (post de 2 de juny).

Que gaudeixin de la selecció i no dubtin que, qualsevol pas en la direcció de l'ACP, pot ser un gran avenç per a les reformes més autèntiques del sistema sanitari.


Medicina mínimament disruptiva (1)
"Amb l'atenció als crònics, menys pot ser més". The Wall Street Journal va publicar el passat 8 d'abril una entrevista al Doctor Víctor Montori...

Deprescribing: medicina mínimament disruptiva (2)
Cristina Roure, Directora del Servei de Farmàcia Integral del Consorci Sanitari de Terrassa i Vicepresidenta de l'Acadèmia...

divendres, 1 d’agost de 2014

5 preguntes que els pacients haurien de fer als metges


Richard Hurley és deputy editor del BMJ i, amb aquest tweet, ens condueix a la ressenya que ell mateix ha escrit a la revista sobre la reunió d'Amsterdam de Choosing Wisely, una iniciativa que ABIM Foundation va començar a EUA ara fa 2 anys, i que ja ha aconseguit que més de 60 societats científiques nordamericanes s'hi hagin sumat. Recordin que Choosing Wisely demana a les entitats participants que defineixin aspectes de la pràctica clínica de la seva especialitat que tant els metges com els pacients s'hauria de qüestionar.