dilluns, 16 de juliol de 2018

Fomentant pràctiques clíniques de valor


A Recomanacions "no fer", molta feina per fer, li oferim tres propostes per avançar en les pràctiques clíniques de valor i, a mes a mes, com cada any, observarà que hem comentat noves publicacions científiques que influeixen en el replantejament de certes prescripcions i rutines sobreres.Recomanacions "no fer", molta feina per fer
En els darrers temps, nombroses societats científiques, agències de qualitat i revistes estan elaborant recomanacions per deixar...


Hem d'estatinitzar la societat?
Una revisió Cochrane de 2011 va concloure que no hi havia prou evidència com per prescriure estatines a persones amb un risc...


Anèmies adquirides per excessos d'analítiques
Un grup d’internistes de la Universitat de Virginia a “Evidence-Based Guidelines to Eliminate Repetitive Laboratory Testing”...


La recerca amb cirurgia falsa redueix les expectatives de les angioplàsties
Les angioplàsties coronàries van ser originalment introduïdes l’any...


Els excessos del diagnòstic per la imatge
La pràctica de la medicina moderna està sotmesa a molta pressió en l’ús de les tecnologies del diagnòstic per la imatge...
Jordi Varela
Editor

divendres, 13 de juliol de 2018

Més temps per generar converses de qualitat amb els pacients?
La lluita del clic a la consulta

Dos estudis publicats l'any passat a Annals of Internal Medicine i Health Affairs comparaven el temps que els facultatius passen amb el pacient a la consulta amb el temps durant el qual fan servir l'ordinador. Jordi Varela analitzava aquests resultats al seu post dedicat a la Dra. Danielle Ofri, metgessa del Bellevue Hospital i professora de la NYU School of Medicine, la qual afirmava, referint-se a la història clínica electrònica (HCE), que “La bèstia és insaciable i cada vegada necessita més i més aliments. Tot el temps que dedico a l'activitat humana me l'acaba reclamant i, com que l'hi dec, després em toca quedar-me fins tard, només per acontentar les seves ànsies”. Els dos estudis concloïen que el temps dedicat a la pantalla ja és superior al dedicat al pacient.

dilluns, 9 de juliol de 2018

Experiència del pacient: debats i propostes

Segons Beryl Institute, l'experiència del pacient es compon de la suma de totes les interaccions que les persones tenen amb les organitzacions sanitàries, emmarcades per la seva cultura, la qual influeix en les seves percepcions a través de tot el procés clínic. En aquest recull, alguns dels col·laboradors del blog ens ho expliquen.


Estat de l’experiència del pacient a escala mundial
El mes de juliol passat es van publicar oficialment els resultats de The State of Patient Experience 2017, un estudi portat a terme..
Llegir més


Mesurant l'efectivitat i el valor de la pràctica clínica
A les “XIV Jornadas de la Fundación Signo” de la setmana passada, Jens Deerberg-Wittram, Director de Boston Consulting...
Llegir més

divendres, 6 de juliol de 2018

Migració i salut mental: el risc de l'exclusió
L'ésser humà ha aconseguit colonitzar totes les regions habitables del planeta gràcies a les migracions. A causa de moviments culturals, econòmics, polítics o geogràfics, la població s'ha desplaçat en massa des de la prehistòria fins als nostres dies, mitjançant moviments que en alguns casos han estat espontanis i en d'altres forçats. Es tracta, per tant, d'un procés de mobilitat íntimament lligat a nosaltres com a espècie. 

Actualment hi ha una percepció generalitzada de la migració com un fenomen recent, si bé les dades ens indiquen el contrari. Tot i que els fluxos migratoris internacionals han augmentat de manera considerable en termes absoluts (d'un total acumulat de 75 milions l'any 1960 a 214 milions el 2010) segons estimacions de les Nacions Unides, el percentatge sobre el total de la població mundial no s'ha alterat pràcticament (2,5 % el 1960, 2,9 % el 1990 i 3,1 % el 2010).

dilluns, 2 de juliol de 2018

Right Care: font d'inspiració per a la recerca i la clínica


Segons Sabine Kleinert i Richard Horton, editors de Lancet, “Right care és l'atenció sanitària que aporta més beneficis que efectes no desitjats, que té en compte les circumstàncies de cada pacient, els seus valors i la seva manera de veure les coses, i que, a més a més, se sustenta en la millor evidència disponible i en els estudis de cost-efectivitat." Sobre aquest tema hem parlat en els següents posts, amb especial menció a la conferència de 18 de maig de Vinay Prasad a Barcelona amb motiu de la 5ª Jornada Right Care de la Secció de Gestió Cínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.


Debat sobre el valor de la pràctica clínica i la formació dels metges amb Vinay Prasad
Vinay Prasad (Universitat d’Oregon) i Adam Cifu (Universitat...
Llegir més


Vinay Prasad: Per què el 40% de la pràctica clínica és errònia?
El passat 18 de maig, Vinay Prasad va oferir una conferència a Barcelona en el marc de la 5ª Jornada “Right Care” de la Secció de...
Llegir més