dilluns, 13 d’agost de 2012

Presentació del bloc i primera entrega (John Wennberg)

El propòsit d'aquest bloc és compartir amb els col·legues, més enllà de les trobades formatives, els avenços en gestió clínica que esdevenen al món. O potser seria més apropiat parlar de les troballes que jo sigui capaç de descobrir, o bé que algú dels que visitin aquest bloc puguin aportar; i així podrem aconseguir que aquest fòrum sigui útil i entretingut.

Per començar el bloc m'agradaria parlar de les categories d'atenció als problemes de salut que John Wennberg explica en el seu darrer llibre "Tracking Medicine", una magnífica recopilació dels treballs de recerca de la seva dilatada carrera professional.

La primera de les categories de Wennberg seria l'atenció sanitària inqüestionablement efectiva, com la majoria de les immunitzacions o moltes de les intervencions preventives contrastades pels seus bons resultats. Segons l'autor, aquest grup de l'activitat sanitària representa el 15% del total, i en aquest assumpte els sistemes sanitaris han de vetllar per l'accessibilitat de la població a aquestes prestacions i, lògicament, han de combatre les tendències a la baixa utilització d'aquestes prestacions per part de la població més desafavorida.

L'atenció sensible a les preferències ocupa el segon grup amb un 25% estimat de l'activitat sanitària i correspon a aquells diagnòstics que tenen assignat un procediment, generalment quirúrgic, però que requereixen un consentiment per part del pacient, el qual pot decidir entre intervenir-se o no fer-ho o, en cas afirmatiu, sovint té un ventall de diversos procediments, amb diferents graus d'agressivitat i resultats.

El tercer grup és anomenat l'atenció sensible a l'oferta, que segons l'autor representa un 60% de l'activitat sanitària. A aquest grup s'hi adscriu la patologia crònica i la multipatologia que mostra consums de recursos molt variat, però estretament relacionats amb l'oferta de recursos instal·lada a cada territori.A les següents entregues parlaré de cadascuna de les tres categories i dels diferents abordatges que la gestió clínica moderna n'hauria de fer.