dilluns, 9 de març de 2015

Hospitals: 10 reformes estructurals necessàries
Els hospitals són estructures que generen una influència poderosa sobre el global del sistema sanitari. La seva eficàcia en la resolució de certes patologies agudes, sobretot quirúrgiques, els dóna un gran prestigi social. Aquesta circumstància no hauria, però, d’ocultar dos problemes estructurals que estan llastant la seva perspectiva:

a) El primer dels problemes és de tipus intern. Les burocràcies pròpies estan mostrant signes de fatiga i això repercuteix en la qualitat dels seus serveis, i sobretot en la seguretat dels pacients ingressats.

b) El segon problema és de tipus relacional. La superioritat jeràrquica dels hospitals els ha mantingut allunyats de la realitat comunitària i de l’atenció primària, la qual cosa ara és una dificultat seriosa per afrontar, de manera integrada, l’atenció a la cronicitat complexa i a la fragilitat geriàtrica.

Aquest decàleg està enfocat a oferir propostes de reformes estructurals per superar els problemes interns dels hospitals
  1. Industrialitzar els processos protocolitzables (1/3 de la casuística)
  2. Introduir les sessions clíniques de coordinació i els plans individualitzats com a metodologia de treball a les plantes d’hospitalització (2/3 de la casuística)
  3. Adequar els criteris d’ingrés a les unitats de crítics i desplegar estratègies de semicrítics
  4. Reorientar l’organització cap a la fragilitat geriàtrica i deconstruir l’atenció als pacients crònics
  5. Implicar els metges segons els principis de Max Weber (propostes nobles, motivació intrínseca, respecte i pertinença)
  6. Replantejar les competències entre especialistes i generalistes
  7. Augmentar la formació, la qualitat organitzativa i les competències infermeres; i generar magnetisme
  8. Tensionar l’organització per garantir la continuïtat assistencial i millorar la seguretat del pacient
  9. Repensar l’organització per adaptar-la a l’atenció centrada en el pacient
  10. Fomentar el lideratge, aprendre dels errors i promoure la innovació
Quan es parla de reformes estructurals molts pensen en drets laborals, o en finançament, o en inversions. Aquests i altres aspectes són importants, no en va, els hospitals tenen una complexitat reconeguda. Però que ningú s’equivoqui, només des de la gestió clínica, el seu cor business, es pot iniciar el canvi imprescindible per millorar l’efectivitat dels seus processos i optimitzar els seus recursos.


Jordi Varela

Editor

Cap comentari:

Publica un comentari