dilluns, 30 de juliol de 2018

Qualitat i seguretat del pacient: un repte ètic


Segons European Foundation for Quality Management (EFQM), l'excel·lència és aconseguir i mantenir nivells elevats d'eficiència i de resultats d'acord amb les expectatives de tots els implicats. Aquest és un assumpte que ens ha ocupat durant el curs, i com a mostra els hem seleccionat els següents posts:


Qui és responsable de prestar una atenció de qualitat i segura?
Recentment Chris Ham i Don Berwick han defensat que els equips de professionals que atenen els pacients són els principals...
Llegir més


International Forum in Quality and Safety in Healthcare, Amsterdam, 4-5 maig 2018
Els dies 4 i 5 de maig ha tingut lloc l'International Forum on Quality...
Llegir més

divendres, 27 de juliol de 2018

Per una recerca basada en el valor. El model fallit dels antibiòtics

Tal com hem comentat en alguna ocasió en aquest blog, ni el preu ni el volum d'inversió en R+D dels medicaments es correspon amb el valor que aporten. Els antibiòtics, juntament amb les vacunes, han salvat milions de vides, han permès abordar reptes com ara els trasplantaments i cirurgies complexes amb garanties d'èxit i, si amb això no n'hi havia prou, també aporten un valor enorme a la productivitat del sector agroalimentari.

Aquests beneficis que donem per descomptats, però, estan en risc i actualment ja es parla de la tornada a l'era preantibiòtica. Cada any moren al món com a mínim 700.000 persones a causa d'infeccions produïdes per microorganismes resistents i s'estima que aquesta xifra arribarà a 10 milions el 2050, molt per sobre de les morts esperades per càncer, malalties cròniques com la diabetis o accidents de trànsit (1). Les projeccions també parlen d'un cost de 100 trilions de dòlars anuals. Es tracta, per tant, d'una emergència global de salut però també econòmica.

dilluns, 23 de juliol de 2018

Promovent l'atenció centrada en les persones


Segons l'Institute of Medicine a "Crossing the Quality Chasm" (2001), l'atenció centrada en les persones és la provisió de serveis sanitaris que és respectuosa amb les seves preferències, les seves necessitats i els seus valors, i a més garanteix que aquesta política es mantindrà al llarg de tot el procés clínic. Aquesta definició és molt apropiada per a les inauguracions dels esdeveniments sanitaris, però al blog anem més lluny i busquem com portar-la a la pràctica clínica.


El monòleg del pacient
Quan les persones demanen hora per anar al metge és perquè tenen coses a dir, algunes, poques i precises, mentre que d'altres...
Llegir més


Incentius per canviar hàbits no saludables: funcionen? són ètics?
En una entrada anterior us vaig parlar de l'ús d'incentius...
Llegir més

divendres, 20 de juliol de 2018

Lost in translation: cinc paracaigudes per als “salts al buit” a l’alta de l’hospital

Com en la melancòlica i visual pel·lícula de Sofia Coppola de fa ja 15 anys, la sensació de desorientació que es viu durant una fase de transició, assistencial en el nostre cas, de la vida a la pel·lícula, es podria reconvertir en una ocasió per repensar el present i encarar el futur amb una perspectiva renovada. Sobretot si tenim la sort d’aliar-nos amb bons companys de viatge amb els quals puguem compartir les mateixes preocupacions. 

A la recent International Conference on Integrated Care (#ICIC18, Utrecht, Holanda, 23-25 de maig), el Dr. Eric Coleman, un referent mundial sobre transicions assistencials a l’alta, va afirmar: “Ens fixem excessivament en quan donarem d’alta o quan veurem el pacient una vegada al domicili, i escassament en què farem amb ell o amb ella”. El Dr. Coleman plantejava, doncs, potenciar l’aspecte del contingut de la gestió clínica, tant pre com postalta, al costat d’aspectes merament quantitatius.

dilluns, 16 de juliol de 2018

Fomentant pràctiques clíniques de valor


A Recomanacions "no fer", molta feina per fer, li oferim tres propostes per avançar en les pràctiques clíniques de valor i, a mes a mes, com cada any, observarà que hem comentat noves publicacions científiques que influeixen en el replantejament de certes prescripcions i rutines sobreres.Recomanacions "no fer", molta feina per fer
En els darrers temps, nombroses societats científiques, agències de qualitat i revistes estan elaborant recomanacions per deixar...


Hem d'estatinitzar la societat?
Una revisió Cochrane de 2011 va concloure que no hi havia prou evidència com per prescriure estatines a persones amb un risc...

divendres, 13 de juliol de 2018

Més temps per generar converses de qualitat amb els pacients?
La lluita del clic a la consulta

Dos estudis publicats l'any passat a Annals of Internal Medicine i Health Affairs comparaven el temps que els facultatius passen amb el pacient a la consulta amb el temps durant el qual fan servir l'ordinador. Jordi Varela analitzava aquests resultats al seu post dedicat a la Dra. Danielle Ofri, metgessa del Bellevue Hospital i professora de la NYU School of Medicine, la qual afirmava, referint-se a la història clínica electrònica (HCE), que “La bèstia és insaciable i cada vegada necessita més i més aliments. Tot el temps que dedico a l'activitat humana me l'acaba reclamant i, com que l'hi dec, després em toca quedar-me fins tard, només per acontentar les seves ànsies”. Els dos estudis concloïen que el temps dedicat a la pantalla ja és superior al dedicat al pacient.

dilluns, 9 de juliol de 2018

Experiència del pacient: debats i propostes

Segons Beryl Institute, l'experiència del pacient es compon de la suma de totes les interaccions que les persones tenen amb les organitzacions sanitàries, emmarcades per la seva cultura, la qual influeix en les seves percepcions a través de tot el procés clínic. En aquest recull, alguns dels col·laboradors del blog ens ho expliquen.


Estat de l’experiència del pacient a escala mundial
El mes de juliol passat es van publicar oficialment els resultats de The State of Patient Experience 2017, un estudi portat a terme..
Llegir més


Mesurant l'efectivitat i el valor de la pràctica clínica
A les “XIV Jornadas de la Fundación Signo” de la setmana passada, Jens Deerberg-Wittram, Director de Boston Consulting...
Llegir més

divendres, 6 de juliol de 2018

Migració i salut mental: el risc de l'exclusió
L'ésser humà ha aconseguit colonitzar totes les regions habitables del planeta gràcies a les migracions. A causa de moviments culturals, econòmics, polítics o geogràfics, la població s'ha desplaçat en massa des de la prehistòria fins als nostres dies, mitjançant moviments que en alguns casos han estat espontanis i en d'altres forçats. Es tracta, per tant, d'un procés de mobilitat íntimament lligat a nosaltres com a espècie. 

Actualment hi ha una percepció generalitzada de la migració com un fenomen recent, si bé les dades ens indiquen el contrari. Tot i que els fluxos migratoris internacionals han augmentat de manera considerable en termes absoluts (d'un total acumulat de 75 milions l'any 1960 a 214 milions el 2010) segons estimacions de les Nacions Unides, el percentatge sobre el total de la població mundial no s'ha alterat pràcticament (2,5 % el 1960, 2,9 % el 1990 i 3,1 % el 2010).

dilluns, 2 de juliol de 2018

Right Care: font d'inspiració per a la recerca i la clínica


Segons Sabine Kleinert i Richard Horton, editors de Lancet, “Right care és l'atenció sanitària que aporta més beneficis que efectes no desitjats, que té en compte les circumstàncies de cada pacient, els seus valors i la seva manera de veure les coses, i que, a més a més, se sustenta en la millor evidència disponible i en els estudis de cost-efectivitat." Sobre aquest tema hem parlat en els següents posts, amb especial menció a la conferència de 18 de maig de Vinay Prasad a Barcelona amb motiu de la 5ª Jornada Right Care de la Secció de Gestió Cínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.


Debat sobre el valor de la pràctica clínica i la formació dels metges amb Vinay Prasad
Vinay Prasad (Universitat d’Oregon) i Adam Cifu (Universitat...
Llegir més


Vinay Prasad: Per què el 40% de la pràctica clínica és errònia?
El passat 18 de maig, Vinay Prasad va oferir una conferència a Barcelona en el marc de la 5ª Jornada “Right Care” de la Secció de...
Llegir més