dimecres, 19 de setembre de 2018

Un nou format de visita clínica: visites mèdiques compartides (SMA)
El model d'atenció centrat en el pacient suggereix la necessitat de redefinir alguns models d'atenció i buscar-ne d'altres que alhora donin resposta alhora a les necessitats dels pacients i dels professionals. Un exemple d'atenció innovadora és el que afecta la consulta mèdica tradicional, que es mostra insuficient per a l'abordatge de determinades malalties amb un component psicosocial destacat. 


Les cites mèdiques compartides (SMA segons les sigles en anglès) s'estan utilitzant amb èxit des de fa més d'una dècada a la Clínica Cleveland, a Kaiser Permanente i en alguns centres australians. Van ser proposades per primera vegada per Noffsinger als Estats Units, a mitjan dècada de 1990, com a eina complementària, però no com a alternativa, a les visites individuals. Les cites mèdiques compartides tenen el potencial de reforçar la interacció entre pacients i professionals i evidencien més accessibilitat, menys freqüentació i més bons resultats referits pels pacients, a més d'augmentar la seva satisfacció i la capacitat per a l'autocura. Es fan en sessions d'entre 60 i 90 minuts de durada en les quals participen entre 8 i 14 pacients juntament amb diversos professionals sanitaris. Prèviament, i d'acord amb les consideracions ètiques i legals, se sol·licita als pacients la signatura del consentiment informat per participar a la sessió. Pacients, familiars i professionals interactuen en un entorn que facilita el plantejament de dubtes, a més de compartir inquietuds i experiències, la qual cosa afavoreix l'aprenentatge dels participants. Aquesta forma d'atenció innovadora comporta un canvi en la dinàmica de poder, atès que són els pacients els que marquen el ritme de la sessió en funció de les seves necessitats i no de les prioritats dels professionals. En aquest entorn grupal, tots (pacients, familiars i professionals) escolten, interactuen i aprenen intercanviant més informació que en una visita individual.

A l'Hospital Vall d’Hebron s'ha portat a terme alguna experiència amb pacients diagnosticats de càncer de pròstata acompanyats de familiars i amb professionals de l'equip multidisciplinari (uròlegs, radiooncòleg, infermeres, treballadores socials). En aquestes sessions els pacients van tenir més i millor interacció amb els professionals i van poder preguntar i intercanviar impressions, consells i experiències. En acabar la sessió es va evidenciar que les visites grupals són eficaces no sols per als pacients amb malalties cròniques com la diabetis, sinó també per a pacients amb afeccions urològiques com ara càncer de pròstata, disfunció erèctil o hiperplàsia benigna de pròstata, malgrat la naturalesa sensible dels temes tractats. L'experiència va ser valorada satisfactòriament pels pacients, els familiars i els professionals, de manera que s'ha decidit ampliar aquesta classe de sessions a pacients amb altres patologies a les quals sigui aplicable. 

Aquestes visites presenten diversos avantatges tant per als pacients com per als professionals. Així, Egger et al. afirmen que els pacients milloren la seva accessibilitat, l'atenció es presta en un ambient més relaxat, senten que hi ha suport mutu i retroalimentació entre ells, reben una atenció plenament multidisciplinària, obtenen respostes a preguntes útils que potser no haurien formulat en una visita tradicional, milloren l'educació per a l'autocura i obtenen respostes a les seves necessitats psicosocials.

Per als professionals, per la seva banda, ofereixen una gestió més eficient del temps, una millor gestió de les llistes d'espera, redueixen la repetició d'informació i consells i tenen l'oportunitat de conèixer més bé els pacients en un entorn interactiu.

Però també hi ha avantatges per al sistema sanitari. Les revisions sistemàtiques d'Edelman  i Quiñones enumeren els beneficis per a pacients amb malalties cròniques: redueixen les visites urgents i les hospitalitzacions, milloren el control metabòlic en malalties com la diabetis, redueixen les visites a l'atenció especialitzada i faciliten un millor coneixement de la malaltia i de comportaments saludables.

Una sanitat basada en el valor, que té en compte els beneficis per al pacient, per als professionals, per al sistema i per a la societat, requereix un canvi d'enfocament de l'atenció, amb models innovadors que millorin l'experiència dels pacients. Les cites mèdiques compartides són un exemple d'innovació en l'atenció sanitària que, a més de molts altres avantatges, tenen el potencial de reforçar la relació entre pacients i professionals

Cap comentari:

Publica un comentari