divendres, 4 de juliol de 2014

7 coses que no hauria de deixar que li fes el seu metge
El pediatre Ángel Hernández, en un tweet, ens dóna la referència d'un post molt interessant de la periodista Clare Wilson editat en el blog de la revista "NewScientist", on s'explica, de manera documentada, 7 aspectes de la pràctica clínica pels quals, donat el cas, les persones s'hi haurien d'interessar.

1. No deixi que li transfonguin sang, si no és estrictament necessari

Malgrat que no hi ha cap dubte que les transfusions de sang, quan són estrictament necessàries, salven vides, en canvi també s'ha demostrat que poden generar complicacions, i mort, quan no ho són.

2. No deixi que l'operin en divendres

Aquest és un consell, evidentment, només vàlid per a intervencions no urgents. S'ha observat que si les primeres 48 hores d'un postoperatori transcorren en cap de setmana, els resultats clínics són pitjors.

3. No deixi que li rasurin la pell de la zona quirúrgica amb una fulla d'afaitar

La fulla d'afaitar ocasiona micro-talls a la pell que esdevenen un cultiu molt atractiu per a la proliferació de microorganismes. Els experts aconsellen que quan el rasurat prequirúrgic sigui imprescindible es facin servir maquinetes elèctriques.

4. No deixi que li implantin un pròtesi de maluc d'última generació

Al Regne Unit hi ha 200 tipus diferents de pròtesis de maluc, i cada any s'hi incorporen nous models. La innovació és molt atractiva, però seria bo que el pacient preguntés si la peça que el metge s'ha proposat implantar-li té prou recorregut per haver demostrat un mínim de seguretat.

5. Si es troba bé no es presti a fer-se una revisió general

Les revisions mèdiques generals gaudeixen de gran prestigi entre la població, però, malgrat que sembli contradictori, diversos estudis han mostrat no només que no són efectives, sinó que poden induir tant a preocupacions innecessàries com a falses seguretats, i a més poden generar sobrediagnòstic i sobretractament.

6. Deixi clar en quines circumstàncies prefereix que se li limiti l'esforç terapèutic

En persones que estan en períodes de final de vida, si no han tingut cura de manifestar que no autoritzen maniobres clíniques heroiques, tenen moltes probabilitats de patir sobreactuacions desafortunades. Si es pateix una condició clínica sense expectatives, ser beneficiari de maniobres de reanimació cardio-pulmonar no és la millor manera de dir adéu a la vida.

7. No deixi que el metge o la infermera el toquin sense haver-se rentat les mans

Un estudi ha posat de manifest que per cada mil·lilitre extra per pacient i per dia de solució alcohòlica que un hospital consumeix, hi ha una reducció de l'1% en infeccions per MARSA.

He reproduït en part aquest post de la periodista científica Clare Wilson perquè crec que és una excel·lent aportació per a l'interès general de la població i, encara que no ho sembli, també per a la conscienciació de metges i d'infermeres.

Nota bibliogràfica:

Si està interessat/da en les referències bibliogràfiques citades en el text hauria d'activar el link del tweet que ens ha facilitat el Dr. Ángel Hernández i accedir al post de NewScientist.

Cap comentari:

Publica un comentari