dilluns, 4 de maig de 2015

"Hospitalists": funcions i competències necessàries
No s'espantin, no es tracta ara de defensar una nova especialitat, sinó de pensar quines haurien de ser les funcions i les competències dels metges responsables de les plantes d'hospitalització, si el que es vol és millorar la seguretat, la qualitat i la continuïtat assistencial dels pacients ingressats.

L'any 1996 el Dr. Robert Watcher i el Dr. Lee Goldman van descriure per primer cop el terme hospitalist com un metge especialitzat en la pràctica de la medicina hospitalària. Aquest assumpte es va viure, ja llavors, com imprescindible per a l'organització de les plantes d'hospitalització als EUA, degut sobretot a la pluriocupació dels especialistes que feia que la gestió dels pacients ingressats sovint era un desori. Quasi vint anys més tard, la Society of Hospital Medicine informa que ja hi ha més de 30.000 metges hospitalists treballant a 3.300 hospitals.

En el video poden veure al Dr. Chris Addis explicant les principals aportacions dels hospitalists a l'atenció dels pacients ingressats, que en resum son: a) assumeixen la coordinació dels especialistes, b) saben comunicar al pacient les informacions clíniques de manera planera, c) garanteixen la continuïtat assistencial, i d) són el referent per als metges de família tant durant l'ingrés com en el transfer.A Europa el model organitzatiu és lleugerament diferent. Cada servei mèdic assumeix la responsabilitat dels pacients hospitalitzats de la seva especialitat, excepte si el malalt ingressa en unitats especials com curta estada, crítics o geriatria. En aquest model, els caps de servei assignen els seus metges als diferents recursos que s'han d'atendre: urgències, consultes externes, interconsultes, suport a l'atenció primària, i en certes especialitats s'hi afegeixen els quiròfans, els hospitals de dia, l'hospitalització domiciliària o les proves complementàries. A més, esclar, de l'atenció als pacients ingressats en els propis llits.

La distribució de funcions dels especialistes tal com es fa ara fomenta les capelletes i dificulta el treball de les plantes d'hospitalització i, el que és pitjor, la continuïtat de l'atenció als pacients ingressats. Future Hospital Comission del Royal College of Physicians fa una proposta disruptiva que redefineix el treball intern dels hospitals en dues grans línies ben diferenciades: a) els pacients que ingressen per a un procés clínic protocol·litzat, la responsabilitat dels quals ha de recaure en els especialistes del procés en qüestió; i b) els pacients que tenen prou complexitat clínica com per requerir treball multidisciplinar i actuacions individualitzades. Per a aquesta segona línia de malalts, Future Hospital Commission creu que es necessitarà un nou perfil de metge generalista amb dedicació exclusiva.

Funcions dels metges generalistes 

Els metges generalistes haurien de responsabilitzar-se dels pacients ingressats amb complexitat clínica, i per això haurien de desplegar tres funcions: a) liderar l'equip multidisciplinar, incorporant-t'hi infermeres, especialistes consultors, metges de família i treballadors socials, b) elaborar plans terapèutics individualitzats de manera conjunta, c) garantir la continuïtat assistencial en tots els torns i caps de setmana, i d) preparar els transfers a la comunitat o al sociosanitari de la manera més professional possible.

Competències dels metges generalistes

Per desenvolupar aquestes funcions no calen especialistes nous. De fet els internistes, els geriatres i els metges de família, amb una preparació específica, serien les especialitats més competents; però també ho podria ser qualsevol especialista que triés aquesta opció amb la finalitat de fer-se càrrec dels pacients clínicament complexos de la seva especialitat.

Per a tots els nous metges generalistes, sigui quin sigui el seu perfil competencial, hi ha una qüestió imprescindible per garantir que les 4 funcions descrites anteriorment es compleixin: la dedicació als pacients ingressats ha de ser exclusiva.

(Per a més detalls es recomana consultar el post: "Hospital generalista vs hospital factoria". També es pot fer una revisió més extensa del tema en aquest blog clicant "Hospital" a la columna d'etiquetes).Jordi Varela
Editor

Cap comentari:

Publica un comentari