divendres, 6 de maig de 2016

Gestió infermera de la demanda al CASAP: nous resultatsEl juliol del 2013, en aquest mateix espai, es va publicar un article acompanyat d’un vídeo explicatiu sobre l’experiència de la Gestió Infermera de la Demanda (GID) al CASAPL’interès que ha generat aquesta publicació, sent dels posts més visitats fins al moment, es mereix tornar a insistir aprofitant la publicació de nous resultats a la revista Atención Primaria. Aquest nou estudi de seguiment de la GID al CASAP va un pas més enllà, analitzant dades d’altres variables que posen en valor la resolució de la infermera en aquells problemes de salut que precisen una atenció preferent.

Es van estudiar els 11 problemes de salut més rellevants atesos en la GID: diarrea i vòmits, mal de queixal, símptomes respiratoris de vies altes, lumbàlgia, mal de gola, ferides, cremades, contusions, molèsties a l’orinar, ansietat i anticoncepció d’emergència, a partir d'una mostra aleatòria de 554 pacients atesos en GID durant 9 mesos. Les noves variables estudiades són: percentatge de resolució autònoma desglossada per problemes de salut, intervencions realitzades, indicació farmacològica, concordança amb el triatge administratiu, temps d’espera i grau de satisfacció dels pacients atesos.

Resultats


Dels resultats cal destacar que la infermera resol, de forma autònoma, el 73,3% dels casos atesos. Els problemes que, en major proporció, gestiona la infermera són cremades i ferides, molèsties a l’orinar i mal de queixal. En canvi, els que més deriva al metge de família són els problemes respiratoris de vies altes, amb un nivell de resolució autònoma del 57%. Hi ha una elevada concordança amb la classificació i derivació que realitza l’administratiu sanitari en un 86% dels casos i el temps mig d’espera a ser atès és de 9,11 minuts. El consell de salut és l’actuació més habitual i només hi ha indicació de fàrmacs a la meitat dels pacients atesos i, d’aquests, la majoria són antiinflamatoris i analgèsics. La satisfacció de l’atenció rebuda per part de la persona atesa va ser d’un 87,2% entre bé i molt bé, i a la pregunta sobre si preferien ser visitats per la infermera o pel metge, el 61,4% va expressar que li era indiferent o que li estava bé que el visités la infermera.

Resolució autònoma per problemes de salut


Intervencions realitzades
Grups de fàrmacs indicats durant la GID 


Conclusions

En resum, i com a conclusió, després de gairebé 10 anys d’haver implantat el model de GID al CASAP, els resultats, semblants als de la primera avaluació, demostren que la majoria de problemes de salut aguts que s’atenen són resolts per la infermera de forma autònoma i amb una alta satisfacció per part dels usuaris. Un altre aspecte a destacar és que un bon triatge per part de l’administratiu sanitari fa que el pacient sigui atès pel professional que millor li solucionarà el problema de salut, evitant circuits i esperes innecessàries. I per últim, cal una regulació de la prescripció infermera per donar cobertura legal a una actuació que la infermera realitza de forma habitual. Paral·lelament, cal implantar i/o adaptar aquells instruments que permetin treballar amb tota seguretat, com són la recepta o l'ordre de dispensació emesa per la infermera, l’harmonització de les guies de pràctica clínica i els protocols inclosos a les estacions de treball, a més d'una formació contínua a partir de les guies i protocols de GID.


Referències
Cap comentari:

Publica un comentari