dimecres, 8 de març de 2017

Resultats de l'enquesta als lectors

Els presentem els resultats de l’enquesta que vam activar entre el 15 i el 22 de febrer, i aprofitem aquesta oportunitat per agrair-los la seva fidelidad, i especialment als que ens van voler valorar. El que ens van dir ens ajuda a la nostra reflexió editorial.

A punt de complir els primers 5 anys de vida, la publicació està més viva que mai, i ara ja comptem amb un grup de 20 col·laboradors que enriqueixen els punts de vista des d’un ventall molt ampli de les àrees del coneixement de les ciències de la salut. Tots ells tenen llibertat de càtedra, sempre que siguin fidels a una manera de veure el món de la salut, que no és altra que posar en valor les accions que des de el sistema sanitari podem aportar.

Resultats
Un total de 159 lectors d’Avenços en Gestió Clínica han participat a l’enquesta durant els 12 dies en que ha estat oberta. El valor mig atorgat pels lectors ha estat de 8,43 sobre 10 amb una desviació estàndard de 1,06 el que suposa un nivell d’acord elevat (Figura 1). Cal remarcar que un 82% dels lectors l’han puntuat amb una nota superior a 8. El 61% dels lectors afirmen compartir sempre o sovint els continguts publicats. Mentre que un 38% ho fan algun cop i només un 1% no ho fa mai (Figura 2). 


En quant al més valorat de la publicació, els 136 comentaris rebuts destaquen els següents aspectes:
  1. els temes d’actualitat i el valor d’actualització (31%)
  2. la diversitat i multidisciplinarietat dels enfocaments (17%)
  3. l’accés a referències bibliogràfiques (13%)
  4. les experiències d’innovació (12%)
  5. la qualitat dels continguts (11%)
Els lectors aprecien la claredat, síntesi i rigor dels continguts, els espais d’opinió, reflexió i crítica i la seva aplicabilitat local.

Respecte al que es desitjaria trobar, 106 lectors han expressat que volen:
  1. Més del mateix (22%)
  2. Més experiències locals (14%)
  3. Més continguts de gestió clínica i sanitària (13%)
  4. Més evidències (8%)
  5. Més debat i participació dels lectors (8%)
Finalment, val a dir que a la llarga cua d’aportacions han aparegut una gran varietat de tòpics (atenció primària, pacients, adequació, infermeria, avaluació, farmaco-economia, salut pública, salut mental, urgències...) i noves propostes de formats (materials docents, eines, síntesis, entrevistes, consells pràctics...) que malgrat no figurar en el top cinc son igualment apreciables.

Jordi Varela. Editor
Tino Martí. Coordinador de la Secció de col·laboradors

Cap comentari:

Publica un comentari