divendres, 29 de desembre de 2017

La metodologia Lean per millorar l'experiència del pacientHi ha mètodes de gestió que han demostrat la seva utilitat en el sector industrial i s’han acabat incorporant al sector sanitari. Perquè tinguin èxit, a més de la metodologia utilitzada és essencial donar-hi l'enfocament adequat. És el cas de la metodologia Lean, que pretén eliminar o minimitzar tot allò que no aporti valor en els processos. Es va aplicar inicialment en el sector de la locomoció, i per això va ser rebuda amb cert escepticisme en el sector sanitari, amb l'argument que "Les persones no són cotxes". No obstant això, hi ha nombrosos exemples del seu efecte positiu en hospitals tant als Estats Units com al Canadà o a Espanya. Aquest és el cas del Consorci Sanitari del Garraf, que recentment ha estat premiat al World Hospital Congress 2017 per haver implementat la metodologia Lean Healthcare als seus centres sanitaris.

Segons Daniel Jones, la metodologia Lean en salut té a veure amb:
  • Millorar la qualitat de l'atenció i l'experiència del pacient.
  • Simplificar les tasques dels professionals.
  • Fer servir millor els recursos (equips, llits, professionals, etc.) per poder atendre més pacients amb els recursos existents.

L'ús de la metodologia Lean permet treballar no només els resultats finals del procés assistencial (costos, criteris de valoració...), sinó també el procés en si mateix, cosa que és fonamental per a l'experiència del pacient i les persones que l’envolten.
Ara bé, en un estudi recent publicat al BMJ Quality & Safety, Pokinska i col·laboradors van comparar dos grups de vint-i-tres centres d'atenció primària en funció de si havien fet servir la metodologia Lean o no entre els seus instruments de gestió. Les diferències en la satisfacció dels pacients no van ser rellevants entre els centres de tots dos grups. A la discussió es planteja que la metodologia Lean es va enfocar principalment a la reducció de costos i es va posar poca atenció en la perspectiva del pacient. Així, per exemple, eines com el mapa del flux de valor —que s'orienta a la reducció d’ineficiències— o les sis sigma —per reduir la variació dels processos hospitalaris— s’empraven amb l'objectiu d'eliminar ineficiències des de la perspectiva dels professionals, sense tenir en compte el significat i el valor que poden tenir per al pacient.

En un editorial de resposta, Blackmore i Kaplan van discutir les troballes de l'estudi centrant-se en la importància d'incorporar la perspectiva del pacient perquè l'aplicació de la metodologia Lean fos un èxit. Suggerien evitar alguns errors:
  1. Fer servir la metodologia Lean com a mesura de xoc a curt termini, perquè, encara que pugui ser efectiva, està més indicada en el marc d'un sistema integral de gestió.
  2. Les ineficiències o les accions que no aporten valor han de ser definides des del punt de vista del pacient. Així, en una visita mèdica, el valor per al pacient recau en la seva interacció amb el professional i, per tant, les millores de la metodologia Lean s’haurien d’adreçar a maximitzar aquesta interacció, i eliminar altres activitats que no formen part del procés assistencial.
  3. Els objectius, des de la perspectiva del pacient, són la qualitat, la seguretat, l'accessibilitat i l'experiència de l’atenció. Si la metodologia Lean només pretén reduir costos o augmentar l'eficiència, disminueix l'oportunitat de millorar l'atenció.
  4. És important tenir en compte les prioritats dels professionals de primera línia, més preocupats per les necessitats del pacient que pel control de costos. Si l'objectiu només és la minimització dels costos, el professional de primera línia, agent clau en el procés d'atenció al pacient, no se sentirà implicat en les millores.

Els resultats de l'estudi estimulen la reflexió sobre si situar el pacient en el centre del sistema és realment una prioritat per a les organitzacions sanitàries. Si apliquem la metodologia Lean, cal revisar la perspectiva des de la qual ho fem i definir per a qui són negligibles les activitats que es considera que no aporten valor (als pacients, als professionals, als gestors sanitaris...). Si no millora la satisfacció dels pacients, no necessàriament s’ha d’imputar a un fracàs de la metodologia Lean; caldrà reflexionar sobre si és el resultat de no prioritzar els valors i l'experiència del pacient, i si se l’ha involucrat en la definició de valor.

Cap comentari:

Publica un comentari