divendres, 1 de juny de 2018

International Forum in Quality and Safety in Healthcare, Amsterdam, 4-5 maig 2018
Els dies 4 i 5 de maig ha tingut lloc l'International Forum on Quality and Safety in Healthcare a Amsterdam. Aquest fòrum anual és un esdeveniment important en l'àmbit internacional i està organitzat per British Medical Journal (BMJ) i l'Institute for Health Care Improvement (IHI) de Boston. Al fòrum es van presentar avenços en múltiples àmbits relacionats amb la millora assistencial i la seguretat del pacient. Entre ells, en aquest post m'agradaria ressaltar dues àrees de coneixement que estan adquirint més rellevància en el camí de millora contínua de les organitzacions sanitàries: la satisfacció professional i el retorn que produeix la inversió en qualitat.


Satisfacció professional
"Joy in work"

La preocupació per poder comptar amb professionals implicats i satisfets (en anglès el lema és joy in work) està augmentant. Prova d'això són les paraules de la directora de BMJ, Fiona Godlee, en la inauguració del fòrum i del director del IHI, Derek Feeley, en la seva conferència, que van arribar a qualificar d'"epidèmia" la desmotivació actual dels professionals.

La bona notícia és que, encara que difícils, hi ha mecanismes per poder revertir aquesta situació. Diferents ponències s'hi van referir i van mostrar resultats d'èxit després d'haver prioritzat el problema i implementat estratègies de canvi. L'important, segons Feeley, és que els professionals tinguin:
  1. Sentit de coherència. La seva vida és comprensible, abordable i té sentit.
  2. Connexió a un propòsit. Facilita el sentir-se compromès tant racional com emocionalment. Amb els mitjans per fer-ho.
  3. Camaraderia. Equips construïts sobre la base de la confiança i el respecte mutu.

Derek Feley, Amar Shah, Jessica Perlo. Finding and creating joy in work: lessons from IHI. International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2018. 

Retorn de la inversió en qualitat
"Bring quality and cost together in a single way to understanding value"

La inversió en qualitat produeix retorn en diversos aspectes:
  1. Experiència del pacient i resultats
  2. Experiència professional
  3. Productivitat i eficiència
  4. Evitació de costos
  5. Reducció de costos
  6. Augment dels ingressos

Si parlem de retorn econòmic, els projectes de millora de la qualitat assistencial produeixen sobretot evitació de costos i millora de la productivitat, però no tant reducció de costos. En el cas de l'evitació de costos, el cas més clar és l'evitació dels efectes secundaris de l'hospitalització, per exemple les úlceres per pressió en pacients enllitats o els incidents de violència en salut mental. Als hospitals on s'ha fet un treball per reduir-los, s'han vist disminuïts certs costos. El cas de la reducció de costos afectaria aquells serveis evitables en el cas que se'n fes una gestió millors. L'últim nivell de retorn, l'augment dels ingressos, es podria definir com l'increment de la competitivitat d'una institució davant d'altres en cas de competència per nous serveis, cosa que permetria ingressos superiors per nous serveis contractats.


Amar Shah, James Innes. Quality Cost and Value: the business case for QI. International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2018.

És evident que cada vegada es coneix millor com quantificar l'atenció que no aporta valor, el que ens costa econòmicament i quant esforç suposa tirar endavant projectes dedicats a revertir aquesta cultura (Mafi JN, Parchman M. Low value care: an intractable global problem with not quick fix. BMJ Qual Saf 2018; 27: 333-336). La tendència és que institucions i professionals vagin introduint el temps i els recursos necessaris per incorporar al seu quefer diaria la identificació, l'assaig i l'avaluació d'aquests canvis.


* Gràcies a la col·laboració del Dr. Antoni Serrano per a l'elaboració d'aquest post.

Cap comentari:

Publica un comentari