dilluns, 14 d’octubre de 2013

Avaluant l'atenció a la cronicitat: dues aproximacions diferents

Aproximació 1: Metodologia de consens per elaborar una llista d'indicadors pertinents i factibles

Un equip tècnic liderat per la Dra. Mireia Espallargues de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha elaborat una proposta d'indicadors per avaluar els programes de cronicitat. El resultat del treball és producte d'una dinàmica basada en la metodologia "Health Consensus"(un Delphi evolucionat) que ha comptat amb la participació de més de 500 professionals. Els experts invitats han proposat indicadors i els han prioritzat atenent-se a criteris d'importància, factibilitat i capacitat de mesurar el grau d'integració clínica dels programes d'atenció a la cronicitat. Finalment, en el document, es pot veure una llista de 18 indicadors, la majoria de resultat intermedi (com per exemple hospitalitzacions potencialment evitables), alguns de resultat final (com per exemple mortalitat hospitalària) i un d'estructura (història clínica compartida).

Vegin quins són els 5 primers indicadors prioritzats de la llista dels 18 que han arribat al final del procés de consens:Aproximació 2: Metodologia avaluativa a partir d'un model preconcebut

El passat 17 de setembre es va celebrar a l'Escola de Salut Pública de Menorca una reunió del grup de treball IEMAC (Indicadores de Evaluación de la Atención Integrada a la Cronicidad) que va decidir estructurar una proposta d'avaluació dels programes de cronicitat basat en el model "Triple Aim" (triple objectiu).

"Triple Aim" és un model avaluatiu impulsat per l'Institute for Healthcare Improvement d'EUA que pretén que els sistemes sanitaris han d'evolucionar de manera equilibrada entre a) la millora dels resultats clínics, b) la millora de l'experiència viscuda pels pacients i c) la reducció de costos.

En Tino Martí ha tingut l'oportunitat d'entrevistar Roberto Nuño, Director d'O+Berri, l'institut basc per a la innovació sanitària. El Dr. Nuño és, a més a més, un dels impulsors de la iniciativa IEMAC. Vegin, en el vídeo, com ell mateix explica perquè IEMAC ha escollit "Triple Aim" com estratègia avaluativa i què n'esperen obtenir:En resum:

L'avaluació dels programes d'atenció a la cronicitat és un assumpte cabdal sobretot perquè les circumstàncies locals fan que l'èxit dels projectes depengui en gran mesura d'elles. Recordo que quan King's Fund va publicar el cas de la fusió dels serveis sanitaris i socials per atendre al grup poblacional de cronicitat avançada a la localitat anglesa de Torbay, i va oferir unes primeres dades avaluatives que feien preveure que aquell era un bon camí, una periodista va preguntar a Chris Ham (CEO de King's Fund) que com era que no s'estenia aquella experiència a tot el país, i ell va contestar que allò, malauradament, no era possible degut a que no es podien replicar de manera sistemàtica ni les circumstàncies dels equips professionals ni les característiques de les institucions locals que hi havia a Torbay.

Esperem, doncs, molt, tant de la Central de Resultats d'AQuAS com del grup de treball IEMAC per a que molt aviat puguem disposar d'instruments d'avaluació per a la gran quantitat de programes d'atenció a la cronicitat que s'estan desplegant arreu.

Cap comentari:

Publica un comentari