dimecres, 10 de setembre de 2014

Ús significatiu de la història clínica electrònica

Si vols saber si alguna cosa va de debò en política sanitària, fixa't si s'han reservat partides pressupostàries per a la posada en marxa. Per això considero relevant que, el 2011, el govern federal dels Estats Units iniciés un programa d'incentius de llarg abast (fins el 2020) per a l'adopció de la història clínica electrònica (HCE). El programa es diu "Meaningful use", que podria traduir-se com a ús significatiu de la història clínica. És a dir, s'incentiva no la inversió en sistemes d'informació sinó el seu ús, que es mesura mitjançant diversos indicadors agrupats en 3 estadis.

Botta i Cutler van publicar a principis d'any "Meaningful use: floor or ceiling?", article on van estudiar l'impacte d'aquest procés d'incentivació a partir d'entrevistes a experts i de dades d'implantació d'una enquesta de l'American Hospital Association. Doncs bé, segons aquestes anàlisis, "Computerised Physicians Order Entry Medications" (ordres mèdiques informatitzades) van augmentar molt la implantació quan van ser incentivades per "Meaningful use", i fins i tot van passar al davant de l'ús del codi de barres per a l'administració de fàrmacs, acció que no era incentivada pel programa governamental (veure figura).
Com s'observa en el gràfic, el 2011 hi va haver un bon impacte de "Meaningful use", tot i que es tem que la concentració de l'interès dels proveïdors sanitaris en els paràmetres incentivats, podria anar en detriment d'altres desenvolupaments, i al final acabar generant sistemes no ben equilibrats. Una altra diferència observada és el diferencial d'adopció entre hospitals grans i hospitals petits: els grans adopten més ràpid. Tot plegat va en la línia esperada en el món del comportament organitzatiu i els incentius financers. 

No obstant això, el debat sobre si els requisits per obtenir l'acreditació d'ús significatiu són "sòl o sostre", aporta una discussió fèrtil en el procés de transformació digital de les institucions sanitàries. Pagar per adoptar pot portar inherent la concepció de sostre, de nivell a superar, quan en realitat és el primer pas per obtenir les fonts de valor que promet la digitalització sanitària. 

Per a més informació sobre el programa "Meaningful use" es pot consultar el web deCenters for Medicar and Medicaid Services.Cap comentari:

Publica un comentari