dilluns, 29 de desembre de 2014

Metges de família: és moment d'apostar-hi fort
L'oferta de places de metges de família de la darrera convocatòria MIR del govern espanyol és de 1.671, amb prou feines un 25% del total de les especialitats convocades. I la pregunta és: aquesta promoció anual de futurs metges de família garanteix les necessitats d'una població cada cop més envellida? Si féssim cas d'un informe elaborat per experts britànics, "Securing the future GP workforce", la resposta seria clarament negativa. A l'esmentat document s'assegura que per afrontar els reptes en cronicitat des de l'atenció primària, caldria que la meitat dels estudiants de medicina que ara es graduen esdevinguessin metges de família. Però, com fer més atractiva la professió si el seu descrèdit és tan gran que, cada any, a la convocatòria MIR queden places vacants, i els abandonaments durant la formació arriben al 15%?

En una enquesta (¿Por qué los médicos huyen y rehúyen la Medicina de Familia? González B, Barber P i Ortún V) realitzada a estudiants de sisè curs de medicina es destaca una troballa sorprenent: els estudiants prefereixen especialitats generalistes, inclosa la medicina familiar. La sorpresa, però, dura ben poc, perquè després de l'extenuant preparació per a la prova MIR, la majoria dels ja graduats viren d'opinió i es decanten per especialitats més tècniques. La mateixa enquesta avisa que, en aquest canvi, s'hi detecta no només la influència de l'examen MIR, sinó també altres qüestions rellevants com les condicions laborals, les de remuneració i les de prestigi.

La influència de la formació a les facultats de medicina

Els estudiants són sensibles a la formació rebuda. De fet, la tendència que tenen abans de la prova MIR en favor d'especialitats més generalistes ve donada, segons els investigadors, per uns programes curriculars fortament troncals. Llàstima que, amb les darreres dades de les que disposo, només el 28% de les facultats de medicina espanyoles ofereixen la medicina familiar com assignatura, la qual cosa significa que aproximadament tres quartes parts de les facultats desaprofiten l'oportunitat d'influir, des de la formació de grau, en les vocacions primaristes dels estudiants.

En un article al British Medical Journal, "Fire the Medical Schools Council if you want more GPs", Richard Wakeford explica que va revisar les pàgines web de 33 facultats de medicina públiques del Regne Unit, i que va descobrir que només en una, Brighton and Sussex Medical School, es parlava obertament de la medicina familiar com una oportunitat professional. Donada la raresa del fenomen, els hi presento el video que ho certifica:La influència de les condicions laborals

Els estudiants de medicina, ben parapetats en pràctiques als hospitals, tenen una imatge de l'atenció primària com un lloc on s'hi fa una medicina burocràtica (receptes, baixes, informes, etc.), en un clima desbordat per munts de pacients d'interès clínic escàs, i sobretot amb molta precarietat laboral, i amb salaris més baixos que els dels especialistes; aspecte, aquest darrer, que tots els estudis comparatius confirmen, tant aquí com al Regne Unit.

La influència del prestigi professional

Pel que fa al prestigi professional, l'atenció primària sempre perd la partida. Aquest és un fet històric, tot i que ple de contradiccions. Però cal estar atents, perquè ara està sorgint una oportunitat que convindria aprofitar. Els programes d'integració de serveis per als pacients crònics haurien d'aconseguir que la visió del metge de família es reforcés en centralitat i lideratge, i això s'hauria de percebre a través del treball multidisciplinar i de l'oferta de serveis adequats a les necessitats de cada persona. Que els pacients s'adonin que els metges de família i els especialistes es reuneixen, i que conjuntament pauten un pla per a ells, crec que és una nova ciscumstància per millorar el prestigi dels metges de família.

Quan la societat necessita més que mai una atenció integrada, no ens podem permetre que la medicina familiar cotitzi a la baixa, i per això cal una estratègia formativa (intensa) a les facultats de medicina, selecció MIR apropiada a aquesta estratègia, potenciació de la integració de serveis, i sobretot millores clares en les condicions laborals dels metges de família; no només en salaris, però també en salaris.

I per dilluns que ve "Infermeres de pràctica avançada: és moment d'apostar-hi fort".Jordi Varela
Editor

Cap comentari:

Publica un comentari