dilluns, 1 de desembre de 2014

Unitats d'hospitalització (2): ocupació, caps de setmana i seguretat clínica
En el post del dilluns passat vinculava la qualitat organitzativa, la dotació de plantilles i la coordinació professional amb la seguretat clínica dels pacients, i per a aquesta segona part sobre unitats d'hospitalització m'havien quedat pendents un parell d'aspectes també relacionats amb la qualitat assistencial: l'estrés originat per la sobreocupació i les carències de serveis durant els caps de setmana.

L'ocupació elevada de les unitats augmenta la mortalitat

Un grup de la Universitat de Colònia, amb la col·laboració de la de Cambridge, ha elaborat un estudi a 83 hospitals alemanys amb més de 80.000 pacients amb patologies de risc i han conclòs que el punt d'inflexió per a una planta d'hospitalització és del 92,5% d'ocupació, xifra a partir de la qual, el caos inherent a la situació creada per l'excés de pacients genera un augment significatiu de la mortalitat.

"Si un hospital treballa habitualment per damunt del punt d'inflexió -afirma el professor Stefan Scholte en el blog de la Universitat de Cambridge-, es pot assegurar que té un problema estructural de qualitat, però el que s'ha d'estar alerta és en aquells hospitals que arriben al punt d'inflexió ocasionalment, però repetidament, generant situacions de risc per als pacients que normalment no són detectades per les estadístiques agregades".

Les unitats d'hospitalització són menys segures els caps de setmana

Els experts del Imperial College de Londres i els seus col·legues de "Dr Foster Intelligence" vénen avisant, de fa temps, que s'observa pitjor atenció i menor seguretat clínica durant els caps de setmana a les unitats dels hospitals anglesos. Com poden veure en el gràfic del costat, més de dos terços dels metges anglesos creuen que les coses són així, i en el d'abaix, les dades obtingudes són concloents: més mortalitat, menys serveis diagnòstics, més esperes quirúrgiques i més reingressos en els pacients atesos durant els caps de setmana

Les dades anteriors són extretes de la pàgina web de la companyia, però en un estudi més específic publicat al BMJ, es conclou que els pacients intervinguts de manera programada tenen una probabilitat de morir un 44% superior si la intervenció es fa en divendres, i fins a un 82% si es fa en dissabte o diumenge.

La dotació de llits i el model de guàrdies són aspectes estructurals que cada país manega com pot. Malgrat això, i vista l'evidència, no ens hauríem de quedar de braços plegats, i per això proposo dues noves alertes de seguretat clínica: a) quan una unitat d'hospitalització arriba puntualment al 92,5% d'ocupació no hauria d'admetre cap pacient més, i per tant s'haurien de posar en marxa, de manera preventiva, circuits de derivació a altres unitats o a altres hospitals, i b) no s'haurien de programar intervencions de risc ni els divendres, ni lògicament els caps de setmana.

Cap comentari:

Publica un comentari