divendres, 19 de juny de 2015

+ Qualitat del treball infermer = + Seguretat del pacient


El tweet de @EnferEvidente ens condueix fins a un article de la revista "HealthLeaders" que explica que, a Colorado, tots els hospitals estan obligats a passar cada dos anys el test PES-NWI (Practice Environment Scale of the Nursing Work Index). Es tracta d'una enquesta de 31 preguntes que té per finalitat mesurar la qualitat del treball infermer i la seva implicació en el procés clínic. El qüestionari pretén conèixer aspectes com, per exemple, si les infermeres poden fer propostes, o denunciar errors, a les unitats on treballen, sense cap mena de temença, o si tenen prou temps per fomentar una relació profitosa amb els pacients, o si són consultades a l'hora de prendre decisions organitzatives que les afecten, entre altres aspectes d'aquest estil. Diu l'article que, quan els resultats de PES-NWI d'un hospital són pobres, això es relaciona amb problemes estructurals de seguretat dels pacients, que s'acaben mostrant als registres de caigudes, úlceres de decúbit o infeccions, per posar tres exemples.

Lesley Radocy, Directora d'Infermeria de l'Hospital Avista Adventist a Louisville, el centre que ha tret la millor nota en els dos darrers PES-NWI, diu que, per ella, el test homologat sobre la qualitat del treball infermer és un instrument que li permet detectar a quines unitats té carències i, per tant, actuar en conseqüència. Per altra banda, Leah Binder, President de Leapfrog's (una organització que elabora benchmarkings de la seguretat dels pacients en els hospitals nordamericans) diu que quan un hospital té problemes per garantir la seguretat del seus pacients, cal mirar cap al treball infermer. "És allà on s'hi trobaran, amb tota certesa, la majoria de les errades, però també és on s'han de cercar les solucions".Jordi Varela
Editor

Cap comentari:

Publica un comentari