divendres, 13 d’abril de 2018

Atenció basada en el valor: la perspectiva del pacient

Cada vegada hi ha més organitzacions que adopten el nou model de l’atenció sanitària basada en el valor o value-based health care (VBHC) en el qual, segons la fórmula desenvolupada per Michael Porter:


                          Resultats que importen al pacient
                                          Valor =_____________________________
                                                                          Costos

Perquè els resultats es puguin mesurar de manera correcta i estandarditzada, l’International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), una organització sense ànim de lucre a la qual fa poc s'ha unit l'Hospital Vall d'Hebron, està definint conjunts d'indicadors estandarditzats per condicions clíniques. (Us  recomano rellegir l’article publicat pel doctor Jordi Varela en aquest mateix blog). En aquesta línia, l'Hospital Vall d'Hebron, que està implementant aquest nou model d'atenció, ha posat en marxa grups de treball per definir els indicadors que aporten valor als pacients per a les condicions clíniques de l’ictus i el càncer de pròstata localitzat.


En un model d'atenció centrada en el pacient (alineat amb l'atenció basada en el valor), és clau empoderar els pacients perquè siguin ells els que informin dels resultats que els importen més, sense que hi interfereixi la interpretació del clínic, la infermera o el treballador social. Alhora, cal sensibilitzar els professionals sobre com se sent el pacient, i fer-los partícips de la metodologia que identificarà els aspectes que li aporten valor.

Amb la metodologia del pensament de dissenyador (design thinking) i fent servir eines com el mapa d'empatia (imatge que il·lustra l'article) i el mapa de l'experiència del pacient, a l'Hospital Vall d'Hebron s’han organitzat grups en els quals han participat clínics, pacients, familiars, treballadors socials i representants dels pacients, amb l'objectiu de definir junts els indicadors per a les condicions clíniques assenyalades anteriorment. Se n'han diferenciat tres tipus:

  1. Les mesures dels resultats informats pel pacient (patient reported outcome measures, PROM), referides a problemes que impacten en la seva qualitat de vida i dels quals informa directament el pacient. En el càncer de pròstata localitzat alguns resultats tenen a veure amb la pèrdua de relacions socials, la disfunció erèctil o la incontinència urinària.

  2. Les mesures de les experiències informades pel pacient (patient reported experience measures, PREM), referides a la seva experiència durant tot el cicle d'atenció (primària, hospitalària i social) i que tenen a veure amb aspectes com el fet de rebre informació clara i comprensible, si hi ha hagut decisions compartides o si els temps d'espera han estat adequats.
  3. 
Les mesures de resultats clínics. Aquests resultats també són importants des de la perspectiva del pacient, però els registra el professional i estan relacionats amb la supervivència, les complicacions o els reingressos.


Aquests grups de cocreació i l'anàlisi dels resultats que són importants per al pacient seran el punt de partida de converses i decisions compartides entre professionals, pacients i familiars. I això no només millorarà les seves relacions, sinó també els costos de l'atenció, ja que en simplificar processos i disminuir l'atenció fragmentada s'obtindran resultats més eficients, i es farà coincidir de nou eficàcia, efectivitat i eficiència.

Cap comentari:

Publica un comentari