divendres, 27 d’abril de 2018

Comptar amb pacients i equips multidisciplinaris per resoldre problemes reals
En un article de l’abril de 2015 revisava la metodologia del pensament de dissenyador (design thinking). El pensament de dissenyador planteja resoldre problemes reals fent servir l'empatia, la generació d'idees, el prototipatge i l'experimentació, combinant el pensament lògic, racional i estructurat amb el pensament creatiu, emocional i intuïtiu. Per a això, en la seva aplicació en sanitat, és fonamental ajuntar pacients amb professionals assistencials i d'altres mons, com ara dissenyadors i enginyers.

Fa poc he llegit un article titulat “Putting Humans at the Center of Health Care Innovation”. Recull el desenvolupament d'una forma nova d'innovar basada en el disseny centrat en les persones per reduir el temps que hi ha entre el descobriment i la seva aplicació pràctica, que actualment poden ser dècades. Es fonamenta en la cocreació amb equips multidisciplinaris com els plantejats en el pensament de dissenyador. Els pacients són codissenyadors i codesenvolupadors. Institucions com la Mayo Clinic, el Massachusetts General Hospital i l'Imperial College London tenen centres d'innovació basats en aquest enfocament.


A l'Hospital Clínic de Barcelona vam començar a obtenir resultats d'aquesta nova manera de treballar en el marc del NUCLI (Nou Univers Clínic - Pla Estratègic 2016-2020).

El projecte "Redissenyant la conversa sobre el dolor" aplega pacients, anestesistes i personal d'infermeria, i dissenyadors i altres professionals de l'empresa Fuelfor. Fruit del treball multidisciplinari, s'identifica que el dolor i les emocions són inseparables, i que les emocions condueixen la conversa sobre el dolor. També es constata la importància del que passa entre visita i visita. Per millorar es proposen eines gràfiques senzilles que facilitin la conversa del pacient amb el professional, com el diari del dolor per al seguiment dels símptomes o un carnet amb el pla d'activitats trimestrals rellevants entre visita i visita que faciliti la coordinació metge-pacient. I la creació d'espais de conversa, amb una taula rodona al centre, diferenciats dels boxs d'exploració.

La cocreació es pot fer servir en molts àmbits. L'article “4 Things You Should Know Before Googling Health Symptoms” planteja el fet que tothom pot publicar continguts, que la Wikipedia és la sisena font d'informació mèdica i la seva credibilitat és limitada, i que "googlejar" símptomes causa ansietat i incrementa els costos. El recentment inaugurat PortalCLÍNIC, que té el suport de la Fundació BBVA i es desenvolupa amb la col·laboració de les empreses Toormix i Runroom, també es basa en la cocreació de pacients amb equips professionals multidisciplinaris (de nou professionals mèdics i d'infermeria, dissenyadors gràfics, professionals de la comunicació i dels sistemes d'informació) per oferir una alternativa vàlida quan es "googleja".

Les necessitats plantejades per diferents grups de pacients a qui es va preguntar en iniciar el Portal consistien a disposar d'una informació fiable i contrastada, amigable i comprensible, i que ajudés a gestionar l'ansietat i altres emocions. Per cobrir aquestes necessitats s'ha considerat:
  • Explicar les malalties per mitjà de vídeos de professionals i testimonis de pacients.
  • Emprar eines visuals tenint en compte estudis com els de la doctora García Retamero (vegeu l'article "La vida l'entens millor si la dibuixes" de novembre de 2015).
  • Signar els continguts.
  • Considerar aspectes com viure amb la malaltia.
  • Explicar de manera comprensible i realista la situació de les noves línies d'investigació.

A partir de la inauguració, s'inicia una nova etapa en què hem d'abordar la interacció amb pacients i usuaris i aprendre a gestionar les respostes (feedback) que ens arriben per diferents vies com Facebook i Twitter. I assegurar que els professionals prescriguin el Portal i els seus continguts de la mateixa manera que prescriuen medicaments o intervencions quirúrgiques.

Les institucions sanitàries estem aprenent a treballar amb professionals de mons diferents i a comptar amb els pacients per al disseny i el desenvolupament de millores. Un cop ho hem provat, no entenem per què no ho hem fet així abans, i ho tenim sempre en compte quan iniciem un projecte nou.

Cap comentari:

Publica un comentari