dimecres, 12 de desembre de 2018

Quan la sanitat no funciona bé, millor no tenir-ne?
Ja fa gairebé vint anys, l'informe de l'Institut de Medicina Equivocar-se és humà estimava que els errors mèdics provocaven més morts anuals que la sida, el càncer de mama o els accidents de trànsit. Fa pocs dies, a The Lancet, Margaret Kruk i el seu equip de salut global de Harvard ens advertien que la mala assistència sanitària està provocant cinc vegades més defuncions que la sida als països amb menys recursos. Fins i tot més morts que les de les persones que traspassen sense haver pogut accedir a la sanitat (1).

És obvi que, per ser útils, les activitats sanitàries han de tenir algun efecte positiu en la salut de les persones ateses. En la salut i en la supervivència o, encara més precisament, en la supervivència en bona salut. Elemental. Com també ho és pensar que aquest valor depèn en bona mesura de fer les coses bé. I no n'hi ha prou amb disposar d'instal·lacions, equipaments i personal sanitari. Cal que funcionin adequadament.

L'estudi de Kruk i col·laboradors analitza la mortalitat corresponent a un conjunt de 61 causes de mort susceptibles de ser ateses amb èxit pels serveis sanitaris i, per això mateix, evitables. La població investigada és la de 137 països de nivell econòmic baix i mitjà i la letalitat observada s'ha comparat amb la que s'esperaria que s'esdevingués per aquestes mateixes causes en una població de referència constituïda en 21 països amb un nivell econòmic alt. 

S'estima que l'any 2016 en aquests 137 països es van produir 15,6 milions de morts més que les que s'haurien esdevingut per les mateixes causes en la població de referència. D'aquestes, 7 milions s'haurien pogut evitar amb mesures de salut pública no assistencials, de manera que si les excloem, els 8,6 milions que resten són defuncions potencialment evitables amb una atenció mèdica i sanitària estàndard. El cas és que 3,6 milions d'aquestes morts corresponen a persones que no van accedir a cap mena d'assistència, mentre que 5 milions (el 58% de les persones mortes) sí que van rebre atenció sanitària. És a dir, 1,4 milions més de morts entre les ateses que entre les no ateses. I si tenim en compte que el nombre de persones mortes per causes potencialment susceptibles d'una atenció eficaç va ser d'una mica més de 15 milions, resulta que l'assistència inadequada s'associa a gairebé un 10% de les morts evitables. 

Malgrat que els resultats s'han obtingut mitjançant assumpcions sofisticades, els autors han dut a terme algunes anàlisis de sensibilitat que no desmenteixen les conclusions obtingudes, i si bé és molt probable que en molts casos les causes del fracàs terapèutic fossin deficiències, en el sentit d'insuficiència, no fer res era millor per a la supervivència. De manera que la mera accessibilitat a qualsevol mena d'atenció mèdica i sanitària no és suficient. Cal que aquesta funcioni bé. Un coneixement que, ben mirat, sembla obvi. Com també que és millor poder adreçar els pacients que ho necessiten a un hospital que funcioni, que no tenir-ne un més a prop però que no funcioni prou bé. 


Referència

(1) Kruk ME, Gage AD, Joseph NT, Goodarz D, García-Saisó S, Salomon JA. Mortality due to low-quality health systems in the universal health coverage era: a systematic analysis of amenable deaths in 137 countries. Lancet published online September 5, 2018. doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31668.

Cap comentari:

Publica un comentari