divendres, 6 de desembre de 2013

Afegint valor a les retribucions mèdiques


New England dedica un editorial i un parell d'articles (es poden baixar gratuïtament) al nou model de retribucions de metges per part de Medicare. Aquest és un assumpte molt propi dels americans, em diran. No calia, per tant, haver-lo escollit tweet de la setmana. I això és cert, crec. Tot i que m'hauran d'admetre que amb això de les innovacions en models de catalogació i finançament, de vegades, aquests americans l'encerten, com va ser en el cas dels GRD, i després tots correm a importar el sistema.

"Affordable Care Act" (la llei de reforma del sistema sanitari més coneguda com Obamacare) va generar, sorprenentment amb consens entre Republicans i Demòcrates, el mandat de crear un nou model de pagament als metges basat en les pràctiques clíniques d'alt valor, enteses com aquelles que aporten més qualitat amb menys costos. Però, segons aquests articles als quals ens remet el tweet del New England, les coses no acaben de rutllar massa bé. I si no, observin algunes frases que els vull remarcar:
  • La ciència (sic) de mesurar l'activitat clínica dels metges està poc desenvolupada.
  • "Physician Quality Reporting System" és el sistema en el qual es basa l'avaluació. Consta de més de 200 mesures i és excessivament farragós.
  • Després de tot, els bonus aniran fins a +2% del total de la retribució dels metges, en l'apartat dels premis, i per l'altra banda fins a -1% en el cas de les penalitzacions.
  • Molts metges prefereixen donar per assumida una possible penalització i "passar" de l'acompliment de les 200 mesures de qualitat.
Ara per ara no sembla, doncs, que l'Obamacare estigui avançant massa en la intenció d'afegir valor a les retribucions mèdiques. Amb tot, ho seguirem, ni que sigui a distància.

Cap comentari:

Publica un comentari