dilluns, 14 d’abril de 2014

Càncer colo-rectal: estratègies de prevenció
El càncer colo-rectal és el tercer càncer en freqüència entre els homes i el segon entre les dones. La majoria d'aquests càncers es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos en un període que pot ser de deu anys o més. Aquesta llarga progressió dóna marge suficient per abordar estratègies preventives amb nivells raonables d'efectivitat, en un context d'una mucosa on la presència de pòlips és força freqüent, tot i que només alguns d'ells evolucionaran cap a la malignitat.

La colonoscòpia és una tècnica que s'ha mostrat efectiva en la reducció de la mortalitat per càncer colo-rectal, però a ningú se li escapen les dificultats d'aplicar de manera extensa aquesta tècnica, donada la baixa adherència a les crides i els elevats costos del programa, sense oblidar els efectes secundaris inherents a la pràctica de la colonoscòpia. Per aquest motiu m'ha semblat oportú l'estudi que lideren el Dr. Enrique Quintero (Hospital Universitario de Canarias) i el Dr. Antoni Castells (Hospital Clínic) que compara, en un assaig clínic prospectiu amb més de 50.000 persones cridades, la pràctica d'una colonoscòpia una sola vegada amb l'anàlisi d'una mostra fecal (amb test immunoquímic) cada dos anys. El treball té una previsió de seguiment de 10 anys, i el seu objectiu és mesurar l'impacte en termes de mortalitat evitada, i tot i que ara està en plena evolució, New England els ha publicat un informe de progrés.

A la taula següent es mostren els primers resultats. Com veuen no hi ha diferències entre les dues tècniques en la detecció de càncer, sí que n'hi ha, en canvi, en la detecció de lesions adenomatoses, a favor de la colonoscòpia:


Com que és un projecte en marxa, m'agradaria fer-li unes preguntes al Dr. Antoni Castells, co-líder del treball, i Director de l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques de l'Hospital Clínic:
  1. Quines novetats aporta el nou test fecal amb tècnica immunoquímica?

  2. El test immunoquímic fecal detecta menys adenomes que la colonoscòpia. A l'espera de resultats, creu  que aquesta dada el posiciona pitjor?

  3. He llegit en el seu treball que la colonoscòpia no és tan eficaç en els càncers del colon dret. Creu que en aquests casos el nou test fecal immunoquímic aporta avantatges?
El test fecal immunoquímic, tot i ser menys eficaç d'entrada que la colonoscòpia, la millor acceptació que té per part de la població, afegit a la possibilitat de repetir-lo, de manera còmode i barata, cada dos anys, l'ha posicionat en el primer pla de les estratègies per a la prevenció del càncer colo-rectal. Restem, però, a l'espera (llarga) dels resultats en mortalitat.

Cap comentari:

Publica un comentari