divendres, 29 d’agost de 2014

Sobrecribatge: noves dades d'excés


JAMA Internal Medicine acaba de publicar els resultats d'un estudi elaborat a partir del National Health Interview Survey (NHIS) d'EUA en el període 2000 a 2010. El treball va incloure 27.404 participants de 65 anys o més, i va fer servir un índex específic del NHIS per valorar el risc de mortalitat a 9 anys vista.

La conclusió de l'estudi és que una proporció substancial de població nordamericana amb expectatives de vida limitades van rebre cribatges de càncer de pròstata, de mama i colorectal. Aquests resultats mostren que el sobrecribatge és una pràctica habitual als EUA. Aquestes pràctiques, fan notar els autors del treball, rarament poden produir cap benefici a aquests grups poblacionals i, en canvi, augmenten la despesa sanitària i indueixen a sobreactuacions terapèutiques, i les complicacions que d'elles se'n deriven.

Aquest estudi nordamericà ens avisa que cal més debat professional i social, no només sobre els avantatges i els inconvenients de les pràctiques preventives en persones sanes, sinó en els límits d'aquestes pràctiques en pacients geriàtrics que ja per ells mateixos tenen les seves pròpies dificultats de maneig clínic.

Cap comentari:

Publica un comentari