dilluns, 25 d’agost de 2014

Models organitzatius: urgeixen reformes estructuralsEn aquesta recopilació d'estiu de posts publicats a "Avenços en Gestió Clínica" he seleccionat 13 posts que tracten de la necessitat de reformes per adaptar els models organitzatius a les noves circumstàncies: envelliment poblacional, augment de la prevalença de les multicronicitats, necessitat de millorar l'efectivitat de les actuacions clíniques i foment del lideratge clínic. Per aquest motiu els posts triats parlen d'atenció primària, hospitals, UCI i sobretot de la creació d'unitats de gestió clínica.

Espero que els hi agradi.


Deconstrucció porteriana de l'atenció primària 
Michel Porter, el conegut professor de Harvard, ha comptat amb la col·laboració de dos metges de família, un de veterà, Thomas Lee...

Hospital del futur: nou informe (britànic)
Sir Michael Rawlins, President del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) des de la seva creació el 1999 fins aquest mateix any, és ara President...
Llegir més

Hospital factoria vs Hospital generalista
L’informe “Future Hospital Commission” (Royal College of Physicians 2013) proposa organitzar els hospitals en dues divisions ben...

Hospital generalista vs hospital factoria
En el post de dilluns passat vaig explicar com, d'acord amb l'informe "Future Hospital Commission" (Royal College of Physicians 2013), convindria que, tan aviat com fos...
Llegir més

UCI: l'elasticitat de la demanda
Les unitats de cures intensives són els recursos més costosos dels sistemes sanitaris, i és lògic que tant els finançadors com el públic...
Llegir més

Unitats de Gestió Clínica: confiï en nosaltres, ens ocuparem de tot 
Michael Porter, en el seu llibre "Redefining Healthcare", aporta les bases de la cadena de valor d'un procés clínic. Ell ens ve a dir...
Llegir més

Coordinació, integració
Cadascun dels nivells assistencials del sistema s'ha fet fort en una determinada característica: a primària ha estat la funció de gatekeeper...
Llegir més

Unitats de Gestió Clínica: per a fer què?
Les divisions mèdiques dels hospitals es fonamenten en rígids organigrames, d'acord amb les especialitats mèdiques oficials...
Llegir més

Unitats Funcionals Oncològiques: un model organitzatiu?
La posada en marxa dels comitès de tumors, d'això ja en fa uns quants anys, va significar una millora notable en la coordinació de la llavors...
Llegir més

Unitats de Gestió Clínica: experiències locals
En el post de dilluns passat vaig parlar de la necessitat de crear Unitats de Gestió Clínica. Recordi's, de manera esquemàtica, quines van ser...
Llegir més

"Ens ocuparem de tot": experiències locals 
En el post de 18 de novembre parlava de la cadena de valor porteriana (Care Delivery Value Chain CDVC) com a instrument bàsic per elaborar...
Llegir més

Lideratge: dificultats i reptes
Els gerents dels consorcis del National Health Service semblen ara una espècie en extinció, diuen els de King's Fund. Els polítics els han exigit...
Llegir més

Diferències entre un líder i un gestor 
Julio Mayol, l'autor del tweet de la setmana, és cirurgià i directiu de tecnologies de la comunicació, el que avui es coneix com a Chief Information Officer (CIO) de l'Hospital Clínico de Madrid...
Llegir més

Cap comentari:

Publica un comentari