dilluns, 20 d’abril de 2015

Els professionals són importants, però el bon govern també
Els professionals dels serveis sanitaris són importants perquè sense la seva dedicació i entusiasme els pacients no rebrien les atencions necessàries, especialment en temps de retallades. Ara bé, aquest fet no hauria d'obviar que perquè aquests professionals puguin treballar apropiadament necessiten que les seves organitzacions estiguin ben governades, i per parlar d'això em remeto a dues publicacions, la primera d'elles és el darrer llibre del veterà professor de McGill University de Montreal, Henry Mintzberg, i el segon és un article sobre aquest assumpte en el New York Times.

Una de les lliçons més conegudes del professor Mintzberg ha estat la conceptualització del tercer sector com un element equilibrador de les societats democràtiques. Un sector, diu ell, cridat a fer el contrapès entre l'esfera pública i la privada. La seva clau diferenciadora és la propietat que o bé és col·lectiva, com les cooperatives, o bé és difosa, com les fundacions o les associacions, al marge, esclar, de les seves finalitats altruistes i el seu espai natural: els serveis a la comunitat. Tot això fa que el tercer sector estigui especialment dotat per gestionar serveis sanitaris de manera ponderada entre les temptacions despòtiques del poder polític i els interessos particulars de les empreses privades.

Un parell d'evolucions conceptuals rellevants

Mintzberg prefereix ara passar a nomenar el tercer sector com el sector plural, i així li treu de sobre l'estigma de ser menys important que els altres dos i, a més a més, el seu esquema clàssic que abans era un triangle, amb un angle per a cada sector, ara ha esdevingut una el·lipsi, com poden veure a la portada del llibre, on tots tres sectors tenen un paper clau en el que els és propi (la defensa de drets per al públic, el treball i el consum per al privat i la gestió de serveis comunitaris per al plural).

La importància del bon govern

The New York Times, en un article d'Austin Frack: "In hospital, board rooms are as important as operating rooms", recopila diversos estudis que demostren que, tant la implicació dels òrgans de govern en les polítiques de qualitat com l'aplicació d'estratègies i operacions per part dels gerents, milloren indicadors tan sensibles com la mortalitat per infart de miocardi. Frack diu que és imprescindible que els metges, les infermeres i tot el personal implicat faci bé la seva feina, però que ara la recerca està avisant que en els resultats clínics també hi pesa el clima de treball i els models organitzatius en els quals aquests professionals es mouen. "Si no es fomenta la qualitat des dels òrgans de govern i les gerències, afirma el periodista, podria ocórrer que els millors metges i infermeres no oferissin la millor actuació clínica de la quals són capaços."

Mintzberg diu que quan en una comunitat hi ha una organització del sector plural que fa la seva feina amb responsabilitat i efectivitat, el que caldria esperar és que el sector públic li delegués els serveis que li són propis, mentre que el sector privat hauria de donar el suport financer adequat per a la bona marxa dels serveis esmentats.

Ah! Un consell important per als seguidors mintzberguians: no es perdin aquest nou llibre del veterà professor. No els decebrà. Hi trobaran el Mintzberg més lluitador i radical que no es deixa res al tinter: ni les limitacions del poder públic, ni les temptacions populistes del sector plural; però sobretot, crec que no els deixarà indiferents el seu crit ferm contra el capitalisme depredador. Com diu ell mateix, una economia no s'hauria de mesurar pel creixement sinó pel valor que és capaç d'aportar als ciutadans, i perquè això sigui possible hi ha d'haver un compromís de cadascun dels tres sectors per fer la seva feina amb responsabilitat i independència.


Jordi Varela

Editor

Cap comentari:

Publica un comentari