divendres, 1 de juliol de 2016

La provisió de serveis sanitaris de precisió
Es comenta sovint que la introducció de les TIC en sanitat és un procés llarg i complex. A més, últimament i des del boom de les apps i gadgets, se'ns mostra com reiteratiu i en moltes ocasions anodí per l'absència de resultats que generin canvis. Està per veure l'impacte i rendiment de la proposta recentment publicitada del "nou model de compra i digitalització" de l'NHS. En qualsevol cas, observem alguns senyals d'avenç sota el paraigua del concepte "salut digital". Un bon exemple d'això va ser en el recent 16th International Conference on Integrated Care, comentat encertadament per Jordi Varela en el seu editorial del 30 de maig. Allà es va poder observar el potencial i les dificultats en abordar temes com són l'ús massiu de dades i la seva computació.

A l'ICIC 2016 vam tenir l'oportunitat d'assistir a una presentació d'IBM sobre l'aplicació de la computació cognitiva amb IBM Watson en el terreny de la gestió de serveis. Encara que l'enfocament teòric va ser correcte, la seva translació a la pràctica va ser molt poc concreta, particularment si la comparem amb els prometedors resultats obtinguts en el terreny de l'oncologia.


En la mateixa conferència vam tenir l'oportunitat d'assistir a un workshop sobre Digital Health liderat per L. Borgermans, en el qual, les intervencions dels holandesos H. Molema i N Guldemond sí que van donar moltes pistes sobre aquest futur, el detall a comentar és que la sessió va ser atesa per poc públic.

Finalment, on sí que podem observar amb força els senyals que "un nova era" està començant és a l'article aparegut a JAMA “Integrating Predictive Analytics into High-Value Care: The Dawn of Precision Delivery”. És important tenir en compte que un article d'aquest tipus s'hagi publicat a la revista de l'associació mèdica americana.


L'autor introdueix l'article amb el suggeriment que de la mateixa manera que estem parlant de la "medicina de precisió", podem començar a parlar de la "provisió de precisió" a l'assistència d'alt valor. L'article, escrit en un format descriptiu, divulgatiu i molt pedagògic, està centrat en el tema d'aplicar models predictius en sanitat que interactuïn en els punts d'assistència. Comenta tres casos d'èxit en tres dels grans de referència: Kaiser Permanente (ús de antibioticoteràpia en nadons de risc), Parkland Health (Prevenció de readmissions en insuficiència cardíaca) i Veterans Health Administration (Prevenció de reingressos en pacients complex i terminals). Finalitza el article amb interessants consideracions sobre l'acceptació d'aquests models per part dels professionals i fa un conjunt de recomanacions sobre la base de la previsible evolució futura d'aquesta temàtica. Com anuncia el seu títol: Estem a l'albada de la provisió de serveis de sanitat de precisió, enhorabona!

Cap comentari:

Publica un comentari