dilluns, 20 de gener de 2014

Hospitals públics: impacte de la crisi segons Iasist

A l'acte dels TOP20 de 2013, Carles Illa, Director de Desenvolupament de Negoci de Iasist, va presentar un estudi fet sobre 82 hospitals públics espanyols en el quals s'han analitzat variables de costos, activitat, productivitat i qualitat, del trieni 2010, 2011 i 2012 (el powerpoint es pot baixar en pdf des de la web de Iasist).

Malgrat les limitacions pròpies de la mostra, i a manca d'estudis "oficials", crec que val la pena donar un cop d'ull als resultats d'aquest treball:

1. Els costos de personal s'han reduït un 7,4%, en part per haver disminuït les persones contractades i en part per haver baixat el salari.

2. L'activitat hospitalària ha augmentat un 0,8%, d'acord amb els següents components:
3. Com a conseqüència de la reducció de costos de personal i de la "discreta" major activitat, la productivitat ha augmentat un 8%, amb un rang que va del -1% fins al +10,7% (sortosament han millorat més els centres que a priori tenien productivitats més baixes). Malgrat la gran variació de resultats, es pot afirmar que 8 de cada 10 hospitals han augmentat la productivitat.

4. La mortalitat, les complicacions i els reingressos no han variat de manera significativa:

Preguntes per a Carles Illa:

1. Creu que, a la llum dels resultats, l'impacte de la crisi ha acabat sent beneficiós per als hospitals públics?
2. Creu que, més enllà de l'augment de productivitat, els hospitals estan aprofitant la crisi per fer reformes estructurals, com la reducció d'hospitalitzacions potencialment evitables?

Discussió

Com diu Carles Illa, els hospitals estan fent avui més amb menys, i a més d'altres qüestions no menors, que s'haurien de llegir directament de l'informe, el que es desprèn de les dades és que en els hospitals públics hi ha hagut ajustaments de plantilles sense reducció de l'activitat, i que, a més a més, aquesta s'ha reorientat en una direcció que, d'entrada, sona bé: més activitat ambulatòria, menys urgències i menys hospitalitzacions, amb un increment de la complexitat que apunta cap a que probablement s'han disminuït ingressos evitables, mentre que s'ha preservat l'hospitalització més complexa.

De tot el que he vist de l'estudi, només hi ha dues coses que no van en sentit positiu, l'una és la reducció de salaris, i l'altra és la manca d'un pla general que fa que, dintre de les xifres globals, s'observen variacions massa grans degudes a que hi ha hospitals molt actius en les reformes, mentre que altres (una minoria) encara no s'han posat les piles.

Cap comentari:

Publica un comentari