divendres, 10 de gener de 2014

Integració de serveis: superant barreres a Anglaterra


Chris Ham, Director General de King's Fund, fa una posta al dia del projecte "Integrated Care" a Anglaterra on analitza quines són les barreres que encara els cal superar, i com que penso que en aquell país, en aquest assumpte, van un pèl endavant respecte nosaltres, he cregut oportú escollir aquest tweet per veure si l'anàlisi al qual ens adreça ens pot ajudar:

Les 4 barreres que frenen l'avenç de la integració de serveis, d'acord amb el professor Chris Ham, són:
  1. Les regulacions del Departament de Salut han d'afavorir les aliances estratègiques dels proveïdors a nivell local, o almenys no les haurien d'entorpir.
  2. Els programes de qualitat, i els seus respectius models d'acreditació, no haurien de cenyir-se només al nivell de cada organització.
  3. S'haurien de desenvolupar models de finançament que incentivessin la integració de serveis.
  4. Els compradors territorials de serveis (comissioners a Anglaterra) haurien de promoure activament els projectes d'integració a nivell local.
Tal com diu Chris Ham, la integració de serveis entre nivells assistencials és un projecte tan complex i tan ple de racons, que requereix inevitablement que l'administració, els proveïdors locals i els líders comunitaris, no només comparteixin visió, sinó que a més la sàpiguen portar a la pràctica.

Cap comentari:

Publica un comentari