dilluns, 27 de gener de 2014

Salut mental: la integració de serveis és la clau

Una revisió sistemàtica acompanyada d'una meta-anàlisi demostren que el model Collaborative Chronic Care Models (CCMs), el que va dissenyar Edward Wagner per als pacients crònics, ofereix un marc robust per a la integració de serveis, i pot millorar resultats de salut dels pacients psiquiàtrics, tant en l'aspecte mental com físic.


Vegem a la taula següent els components que els autors del treball han emprat per identificar projectes que tenien com a base el model CCMs:


La dràstica reducció de l'internament de llarg termini dels pacients psiquiàtrics que ha ocorregut en els darrers 30 anys, ha permès que els malalts puguin viure a la comunitat. Això ha obligat al sistema sanitari a desplegar serveis d'atenció primària alternatius, i a més ha forçat als hospitals generals a implicar-s'hi. Però, ara, els models d'atenció a la salut mental estan afectats dels problemes de coordinació entre nivells de manera semblant al que els passa a les altres especialitats i, per això, crec que l'estudi de Woltmann i col·laboradors és rellevant perquè avisa que els proveïdors de programes psiquiàtrics que sàpiguen desplegar serveis globals i integrats aportaran més valor a la salut de les persones.

Rutes assistencials per a la depressió

Si s'hi fixen, la majoria d'assaigs clínics de l'article de Woltmann, en concret 40 de 57, són específics de la depressió, no en va aquesta és una patologia molt freqüent i que té molt d'impacte a la casuística de l'atenció primària. I per això vull acabar el post remarcant que les Rutes assistencials per a la depressió* introdueixen molts elements CCMs en un territori frontera entre nivells assistencials:
  • Coordinació d'objectius assistencials
  • Pautes de tractament (guies de pràctica clínica consensuades)
  • Implicació de psiquiatres en consultoria de metges de família
  • Història clínica compartida
  • Avaluació de resultats
  • Formació específica en base a l'avaluació
* Les Rutes assistencials per a la depressió vénen promocionades pel Pla de Salut de Catalunya i estan en fase de desplegament a molts territoris com els del Parc de Salut Mar i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

Si es vol que les persones afectades de problemes de salut mental redueixin l'estigma implícit de la malaltia, és necessari que visquin en un entorn comunitari, però això no és possible sense que els sistemes sanitari i social despleguin recursos adequats i que a més els sàpiguen coordinar i integrar d'acord amb els programes que aportin més qualitat de vida.

Un agraïment al Dr. Luis Miguel Martín, Director del Procés d'Atenció Comunitària de l'INAD del Parc de Salut Mar de Barcelona, per la documentació que ha alimentat aquest post.

Cap comentari:

Publica un comentari