dilluns, 18 de febrer de 2019

Què volen els pacients? A propòsit dels 8 principis pickeriansEl 1988, el Picker Institute va encunyar el terme “atenció centrada en el pacient”, i va començar la seva tasca amb una investigació que va determinar quins eren els vuit principis que defineixen millor la qualitat assistencial des de la perspectiva dels pacients, el resultat de la qual (resumit) va ser:
  1. Respecte pels valors, les preferències i les necessitats dels pacients.
  2. Rebre els serveis de manera coordinada i integrada.
  3. Disposar d’informació rellevant de manera clara i entenedora.
  4. Aconseguir la màxima qualitat de vida possible, amb especial atenció a l’alleujament del dolor.
  5. Disposar de suport emocional per afrontar la por i l’ansietat.
  6. Implicar familiars i amics en el procés del pacient en la mesura que ell ho cregui oportú.
  7. Rebre atenció continuada independentment del punt d’atenció.
  8. Obtenir la màxima accessibilitat possible als serveis prescrits.

Tres dècades més tard, els models de provisió de serveis sanitaris encara estan molt lluny dels vuit punts pickerians. Per tant, si l’atenció centrada en el pacient és un concepte que ha d’anar més enllà dels discursos inaugurals dels congressos mèdics, només hem de desconstruir el model actual per reconstruir-ne un de nou d’arrel pickeriana.


Jordi Varela
Editor

Cap comentari:

Publica un comentari