dilluns, 17 de març de 2014

Antibiòtics: resistències i costos

La pèrdua progressiva d'activitat dels antimicrobians en front dels microorganismes més actius a la patologia infecciosa, especialment en el marc hospitalari, fan necessària una intervenció sistemàtica per optimitzar-ne l'ús perllongat i la seva vida útil, sobretot tenint en compte que disposem d'evidència suficient per pensar que amb programes ben estructurats es poden reduir resistències i, per tant, solventar situacions clíniques molt complicades i, de passada, baixar costos. Un cas clar de "Triple Aim", recorden?: a) més qualitat, b) millors outcomes, i c) menys costos.

Què és un PROA?

Dues societats científiques nordamericanes van publicar l'any 2007 les guies per desplegar Antimicrobial Stewardhip Programs a les institucions sanitàries. Cinc anys després, el 2012, tres societats científiques espanyoles van actualitzar aquestes guies en un document de consens que permet desenvolupar Programes d'Optimització de l'ús d'Antimicrobians (PROA) en 7 paràmetres: 1) aspectes organitzatius, 2) suport institucional, 3) recursos tècnics i humans, 4) objectius i indicadors, 5) intervencions educatives, 6) intervencions restrictives i 7) mesures no impositives.

 
L'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (Cisneros 2013) amb un PROA centrat en activitats educatives (paràmetre 5) va reduir l'ús inapropiat d'antibiòtics a la meitat en només un any i els costos corresponents en un 42%. Quatre estudis consultats documenten que la implantació de PROA ha reduït la despesa d'antimicrobians en un rang que va del 10% al 69% (Agwu 2008, Magendanz 2012, Malani 2013, Sick 2013). L'amplitud del rang de les reduccions de costos es deu a que els punts de partida dels projectes són diversos, així com també ho són les complexitats de les casuístiques sobre les quals han treballat i les intensitats dels respectius programes, malgrat que en tots els casos es confirma que PROA sempre retorna la inversió que requereix de manera quasi immediata, cenyint-se només a la factura de la farmàcia, a la qual s'hi haurien d'afegir els estalvis deguts a les millores clíniques dels pacients com a conseqüència de la reducció de resistències.

En resum, no dubtin a implantar un PROA a la seva institució pel bé dels malalts i del pressupost, i no oblidin que els que en saben diuen que els resultats són quasi immediats. Doncs, au.

Bibliografia:

Cisneros JM, Neth O, Gil-Navarro MV, Lepe JA, Jiménez-Perrilla F, et al. Global impact of an educational antimicrobial stewardship programme on prescribing practice in a tertiary hospital centre. Clin Microbiol Infect. 2014 Jan;20(1):82-8. doi: 10.1111/1469-0691.12191. Epub 2013 Mar 20.

Agwu AL, Lee CK, Jain SK, Murray KL, Topolski J, Miller RE, Townsend T, Lehmann CU. A World Wide Web-based antimicrobial stewardship program improves efficiency, communication, and user satisfaction and reduces cost in a tertiary care pediatric medical center. Clin Infect Dis. 2008 Sep 15;47(6):747-53.

Magedanz L, Silliprandi EM, dos Santos RP. Impact of the pharmacist on a multidisciplinary team in an antimicrobial stewardship program: a quasi-experimental study. Int J Clin Pharm. 2012 Apr;34(2):290-4.

Malani AN, Richards PG, Kapila S, Otto MH, Czerwinski J, Singal B. Clinical and economic outcomes from a community hospital's antimicrobial stewardship program. Am J Infect Control. 2013 Feb;41(2):145-8.

Sick AC, Lehmann CU, Tamma PD, Lee CK, Agwu AL. Sustained savings from a longitudinal cost analysis of an internet-based preapproval antimicrobial stewardship program. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013 Jun;34(6):573-80.

Cap comentari:

Publica un comentari