dilluns, 31 de març de 2014

Quimioteràpia pal·liativa: un oxímoron?
Un oxímoron és una figura retòrica que consisteix a posar de costat figures de sentit oposat. En aquest cas: quimioteràpia i atenció pal·liativa. Amb dades nordamericanes se sap que entre un 20 i un 50% dels pacients amb càncer avançat reben quimioteràpia 30 dies abans de morir. Trobo que aquestes xifres són impressionants i encara més després d'haver llegit els resultats del treball conduït pel professor Wright de la Harvard Medical School. Es tracta d'una cohort prospectiva de 386 pacients de càncer avançat que van tenir entre tots una mitjana de 4 mesos de vida després d'haver entrat a l'estudi. Doncs bé, en aquest grup es va veure que els pacients que van ser tractats amb quimioteràpia en els darrers mesos de vida van tenir més probabilitats de rebre, al final de la seva vida, actuacions clíniques inapropiades com ressucitació cardíaca o ventilació mecànica, o d'acabar els seus dies en una unitat de cures intensives.


http://www.bmj.com/content/348/bmj.g1219


La American Society for Clinical Oncology (ASCO) creu que la desaparició de la quimioteràpia pal·liativa seria una autèntica "Triple Aim": més qualitat de vida per als pacients, menys efectes indesitjats i menys costos. Malgrat que la gran dificultat d'aquest assumpte, admet ASCO, rau en decidir quan ha arribat el moment d'aturar el tractament.

Fixin-se que en el video, la Dra. Prigerson posa el dit a la llaga quan afirma que, arribats a previsions de vida inferiors a 6 mesos, els oncòlegs són els que haurien de saber plantejar les coses amb claredat. En aquest punt hi ha d'haver un moment clau per planejar el final, atenent les peculiaritats de cada persona, però sense mitges veritats ni portes semiobertes cap al no res. Cal deixar-li clar al pacient que en el final de vida, l'atenció pal·liativa, en contraposició a la quimioteràpia, aporta confort; i parlar obertament del lloc on es prefereix passar els darrers dies, facilita moltes decisions que esdevindran en el decurs del procés clínic.

En resum, en un procés avançat de càncer cal fer una avaluació continuada de l'eficàcia de la quimioteràpia i, arribats a pronòstics inferiors als 6 mesos, s'ha de plantejar la "conversa" que donarà el viratge oportú cap a l'atenció pal·liativa i, per tant, cap a un procés de final de vida proporcionat a les necessitats del pacient.

Cap comentari:

Publica un comentari