divendres, 14 de març de 2014

Per canviar conductes, la persuasió no és el camíEl tweet de Harvard Business Review ens remet al seu propi blog on hi trobaran un post signat per Art Markman, professor de la Universitat de Texas i autor del llibre "Smart Thinking", que tracta de temes tradicionals del marketing sobre com aconseguir canviar actituds i en definitiva vendre més, i per aquest motiu el primer que he pensat en llegir el post promocional del llibre ha estat que aquests són assumptes propis del món comercial, tan lluny de la gestió clínica, i que per tant hauria de buscar un altre tweet per comentar-lo aquesta setmana. Però llavors li he donat una altra volta i de sobte li he trobat un interès a l'enfoc que l'autor fa del tema.

M'explico: en la nostra formació com a metges (també va per a les infermeres) aprenem com manejar fàrmacs o altres tècniques terapèutiques. Això forma part del que se suposa que hem de saber, tot i que també se'ns explica, com de passada, que per a la salut de les persones encara més efectiu que curar és tenir la capacitat d'influir en els determinants de la salut, malgrat que, curiosament, per a aquest aspecte no rebem cap mena de preparació. Fixin-se que quan, en una consulta, estem davant d'una persona amb hàbits poc recomanables, la tècnica que més practiquem és la persuasió, que com bé saben els psicòlegs, a la llarga és molt poc eficaç.


Art Markman diu: si vol canviar l'actitud d'una persona ha de dissenyar un pla global de comú acord amb ella, l'ha d'ajudar a definir objectius que ella entengui que li són assequibles, ha de dissenyar un pla diari per millorar de manera continuada, l'ha de preparar per vèncer temptacions, ha de propiciar que el seu entorn es vagi ajustant als objectius marcats i per fi l'ha d'ajudar a relacionar-se amb altres persones que estan passant pel mateix tràngol.

Tot plegat res de nou, i de fet hi ha unitats especialitzades que es basen en aquesta metodologia com per exemple les de toxicomanies o d'obesitat, però he triat aquesta referència de Markman per destacar que l'activitat professional diària de metges i d'infermeres està farcida de consells dissuasius, i crec que una mica més d'habilitats en tècniques més eficaces no ens anirien gens malament.

Ja ho veuen, amb aquest post només els vull persuadir de llegir aquest llibre.

Cap comentari:

Publica un comentari