dimecres, 28 de gener de 2015

Deliberació pública per respondre a qüestions complexesLes enquestes i estudis d'opinió a pacients i ciutadans ens aporten informació molt valuosa, però de vegades insuficient i no sempre útil per respondre a problemes complexos relacionats amb l'assistència, la cobertura sanitària o la distribució de recursos econòmics.
 
La deliberació pública es presenta com un exercici de reflexió i anàlisi, no com una enquesta, en la qual ciutadans convencionals prenen decisions d'interès per a la comunitat. En aquesta línia, al Regne Unit, l'NHS ha desenvolupat unes guies senzilles per afavorir la participació de pacients i ciutadans en la transformació del sistema sanitari i social.

Però ha estat al Center for Healthcare Decisions als Estats Units on s'ha posat en pràctica aquest procés participatiu, utilitzant un sistema interactiu (projecte MedCHAT), mitjançant el qual els ciutadans poden opinar què canviarien i què conservarien si haguessin de redissenyar Medicare sense patir un cost addicional.

Com veuen, la pregunta sembla senzilla, però no es tracta de fer una llista de desitjos o bones intencions. L'exercici requereix l'esforç de triar beneficis addicionals, a canvi d'assenyalar nous límits a la cobertura.

Els resultats del procés participatiu el poden consultar a l'informe MedCHAT del qual els deixo l'enllaç. A manera de resum, els puc avançar que la majoria de participants afegirien beneficis com ara l'atenció a la cronicitat, disponibilitat de cures pal·liatives i serveis per a persones grans dependents, a més de la cobertura dental, de visió i d'audició.
 
A canvi d'aquestes ampliacions, és interessant destacar que una gran majoria (88%) expressa la necessitat de reduir la cobertura en l'atenció que aporta poc valor (incloent serveis de prevenció com són les revisions anuals), i en favor de limitar l'ús de tractaments mèdics poc eficaços, sense benefici significatiu i amb una alta probabilitat de fracàs i de patiment afegit (97%).

La ciutadania entén la importància de l'atenció basada en valors i és interessant comprovar que està disposada a fer concessions, més enllà del que en general creuríem. La deliberació pública es presenta doncs com una nova via per respondre a una pregunta complexa de quina resposta pocs volen ser-ne responsables i, si "participar" significa formar part de ... o prendre part en la construcció d'alguna empresa comuna, la participació de pacients i ciutadans per respondre a qüestions rellevants, és una opció que podria i hauria de ser avaluada.

Les imatges que il·lustren l'entrada pertanyen a l'informe MedCHAT, fetes durant les sessions deliberatives pel redisseny de Medicare. Per als qui ho desitgin, els deixo la sessió de presentació en vídeo (1h 40m) i el PowerPoint del projecte amb un resum dels resultats.

Cap comentari:

Publica un comentari