divendres, 12 d’abril de 2019

Always Events per a l'atenció centrada en la personaQuè voldríem que passés si nosaltres, les nostres famílies o els nostres amics haguessin de ser atesos en un centre de salut? Els detalls són l'important i, tot i que alguns ens puguin semblar menors, marcaran la diferència entre tenir una bona o una mala experiència. El 2015, l'NHS England, en col·laboració amb el Picker Institute, l'Institute for Healthcare Improvement (IHI) i l'NHS Improvement, van desenvolupar un programa per identificar i garantir la consecució d'aquests detalls que seran els que aportin valor a l'experiència del pacient. El programa anomenat  Always Events®, en contraposició a “never events”, té com a objectiu traduir en accions tangibles els principis de l'atenció centrada en la persona i la família. 


Un Always Event és una pràctica o un conjunt de conductes tan rellevants per a l'experiència del pacient, els usuaris i les famílies que haurien d'estar garantides en tot moment atès que proporcionen la base per a la relació entre pacients i professionals i representen el compromís continu de l'organització amb una atenció centrada en la persona i en la família. El concepte clau és el codisseny, en què pacients, cuidadors i professionals de primera línia (que són els que coneixen la millor solució i la més senzilla i assequible) participen en la definició dels aspectes de l'atenció més significatius per als pacients. 


Detalls com assegurar que un pacient rebi una carta per informar-lo dels canvis en l'equip de professionals que l'atendran en la transició d'un dispositiu de salut a un altre, incloent-hi fotografies i targetes de contacte de l'equip, ajuden les persones a sentir-se segures i no tenir por d'estar soles. Iniciatives com aquesta fan que, d'una banda, els pacients se sentin bé perquè les seves propostes s'han tingut en compte i, de l'altra, que els professionals es comprometin amb l'atenció centrada en la persona i es redueixi la resistència al canvi.

No totes les propostes es poden considerar un Always Event. Perquè una proposta ho sigui ha de complir quatre criteris: que sigui important per als pacients, que hi hagi evidència científica que contribueix a una millor atenció, que sigui mesurable i que sigui sostenible. No són Always Events les pràctiques estandarditzades d'una atenció de qualitat com el rentat de mans o el tracte al pacient amb respecte i dignitat. 

Les organitzacions que tinguin interès a aplicar aquest mètode poden utilitzar aquest kit d'eines que inclou una guia pràctica sobre com implementar els quatre elements fonamentals d'un Always Event (lideratge, associació de pacients i familiars, compromís del professional i mesurament), a més de dos estudis de cas de centres que l'han posat en marxa amb èxit. Per a aquells que desitgin aprofundir en el tema, l'Institut Picker ha publicat dos informes de resultats, el primer el 2016 i l'últim al juliol de 2018 amb un resum del progrés i l'expansió del programa.

Totes les organitzacions hauríem d'identificar els nostres propis Always Events relacionats amb la comunicació, les decisions compartides o la transició entre diferents nivells assistencials i ser humils per reconèixer que no tenim totes les respostes, sinó que hem de treballar conjuntament  amb els pacients, des del començament del procés assistencial i en totes les seves fases, integrant la millora de la qualitat, l'experiència del pacient i l'atenció centrada en la persona.


Cap comentari:

Publica un comentari