divendres, 14 de novembre de 2014

TIC: la fragmentació del sistema frena l'avenç


Dick Vinegar, un autor que escriu amb pseudònim a Guardian Healthcare, recorda que en els principis de la indústria informàtica hi havia dues grans veritats: a) un software fallarà si la gent que l'ha de fer servir no està implicada en el seu disseny, i b) els directius han de responsabilitzar-se de la seva implementació. Vinegar afegeix que a partir dels 80 va aprendre un tercer principi: c) qualsevol sistema que es vulgui estendre s'ha de basar en estàndards, o d'altra banda les parts no es podran comunicar efectivament entre elles.
Parlant del Regne Unit, l'autor diu que el desplegament de la història clínica informatitzada a l'atenció primària va seguir els tres preceptes, ja que hi va haver decisió de l'Administració i sempre es van trobar metges de família interessats a ajudar, i per això el resultat va ser un sistema amistós i eficaç. En canvi, continua dient, en els hospitals no es va complir cap dels tres principis. Els metges especialistes deien: "Estem massa ocupats, ens ho ensenyeu quan ho tingueu acabat". I, per als gestors, introduir la informàtica en el món de la clínica era vist com una inversió poc rendible.

El mapa real de la història clínica informatitzada respon a la pròpia fragmentació del sistema (tant aquí com al Regne Unit). S'observa una solució ben adaptada a l'atenció primària, però, en canvi, existeix un model diferent per a cada hospital o grup d'hospitals. Les propostes benintencionades tipus Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) estan permetent que la informació dels pacients circuli entre nivells i entre hospitals, però hem d'admetre que aquestes solucions tipus repositori només són un pegat per a uns sistemes d'informació clínica limitats per l'ancestral manca de visió integral dels sistemes sanitaris.

Cap comentari:

Publica un comentari