dilluns, 24 de novembre de 2014

Unitats d'hospitalització (1): infermeres i seguretat clínica
Sovint quan parlem de seguretat clínica pensem en activitats específiques com per exemple el rentat de mans o el checklist quirúrgic, però en aquests post vull tractar de les repercussions que les maneres de treballar a les plantes d'hospitalització tenen sobre la qualitat assistencial. Quan les persones ingressen en un llit d'hospital resten en mans d'un exèrcit de professionals, els quals segueixen unes pautes i estan sotmesos a uns torns i a unes guàrdies. A tot això cal prestar-hi atenció, perquè l'evidència ens ve avisant que els factors que en diríem organitzatius pesen, més del que ens pensem, en la salut de les persones ingressades.

Els torns de 12 hores són menys segurs per als pacients que els de 8 

Un estudi de la Universitat de Maryland conclou que la probabilitat de cometre errors és 3 vegades superior en les infermeres que fan torns de 12 hores en comparació a les de 8. Aquesta troballa ha estat confirmada per un treball extens (22.000 registres) dut a terme per l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Pennsylvania.

Els canvis de torn qualificats haurien de reduir errors

Tot i que no he trobat evidència publicada, entre els experts en seguretat clínica hi ha la percepció que si les infermeres de les plantes d'hospitalització poden disposar de temps suficient per fer els canvis de torn de manera prou qualificada, i preferentment davant dels propis pacients, les actuacions de la infermera entrant haurien d'estar menys exposades a errors.

La formació i la càrrega de treball de les infermeres influeix en la mortalitat

Dos estudis diferents: la tesi doctoral de Mireia Subirana, Directora de Cures de l'Hospital de Vic i un estudi observacional europeu fet amb l'aportació de més de 26.000 infermeres de 9 països, demostren que tant el nivell formatiu de les infermeres com la dotació de les plantilles de les unitats d'hospitalització influeixen en la mortalitat dels pacients ingressats.

El model tradicional de comunicar-se entre metges i infermeres no és prou eficient ni segur

Sense evidències a la taula, el mètode tradicional de treball dels metges: sessions clíniques (habitualment exclusives), passis de visita (amb o sense infermeres, depèn de les plantes), ordres mèdiques i sol·licituds d'interconsultes, és obsolet, especialment per als pacients més complexos. Es reclama, doncs, un canvi radical de metodologia: sessions de treball multidisciplinars on tots els professionals que tenen a veure amb cada pacient elaboren un pla d'actuació individualitzat conjunt (veure post: "Hospital generalista versus hospital factoria"). Només la implicació dels professionals pot augmentar l'eficiència i reduir errors.

Les unitats d'hospitalització estan patint problemes estructurals com els torns de 12 hores, les guàrdies mèdiques i les sobresaturacions de càrregues de treball, i això afecta la qualitat. Malgrat això, la seguretat dels pacients reclama, a més, que metges i infermeres treballin més en equip del que ho estan fent ara.

Una lectura recomanada relacionada amb el tema: "The Huddle Safety Meetings"

Cap comentari:

Publica un comentari