dilluns, 2 de gener de 2017

Bypass i hemodinàmica coronaris: la quantitat importa
A l'article "Comparing hospital performance within and across countries: an illustrative study of coronary artery bypass graft surgery in England and Spain", signat per un equip hispà-anglès en què hi van participar Sandra García Armesto (IACS) i Enrique Bernal (REDISSEC), es va concloure que els hospitals espanyols de l'estudi operaven en general amb un menor nombre de casos que els anglesos (es tractava de bypass coronaris). Per això se suggereix que el nombre de casos intervinguts deu ser un traçador que podria explicar per què la mortalitat per aquest procés és el doble a Espanya que a Anglaterra.

European Collaboration for Healthcare Optimization (ECHO) és una xarxa europea de bases de dades administratives per a l'anàlisi de les variacions de la pràctica clínica. En el següent article: "Hospital Surgical Volumes and Mortality after Coronary Artery Bypass grafting: Using International Comparisons to Determine a Safe Threshold", elaborat per gairebé els mateixos autors que l'anterior, a partir de dades del projecte ECHO, ratifica que per a les intervencions de bypass coronari hi ha una clara relació entre volum i mortalitat i conclou que el límit mínim d'intervencions d'un equip de cirurgia cardíaca, si es vol salvaguardar la seguretat dels pacients, hauria de ser de 415 anuals. En el següent gràfic (procedent de l'article anterior) s'observa com els hospitals espanyols que van participar a l'estudi (els punts en fosc), en general van intervenir menys bypass coronaris (molts no van arribar als 200) i van mostrar més mortalitat.

En la mateixa línia, el següent document "Coronary Revascularisation in Spain" recull un informe ECHO de la revascularització coronària a Espanya. Observi's com en l'anàlisi de les angioplàsties coronàries, que mostra l'informe, es repeteix el model que havíem vist per a les intervencions de bypass coronari. Els hospitals espanyols (també fosc) van acreditar volums baixos d'activitat i molts d'ells van tenir mortalitats per sobre del que s'esperava (són els punts que sobrevolen el marc del CI 99).
Com explicava Joan Escarrabill a "Ens calen hospitals bonsai?" tot indica que a Espanya la pregunta clau no és si sobren llits, sinó si sobren hospitals. Sense voler entrar en un assumpte tan espinós, les dades presentades indiquen que cap equip de cirurgia cardíaca hauria d'intervenir menys de 415 bypass coronaris a l'any, i pel que fa a les angioplàsties, sense haver precisat la xifra, a l'últim gràfic s'observa com molts dels hospitals que acrediten menys de mil processos anuals tenen dificultats per mantenir el nombre de morts per sota de les xifres esperades.Jordi Varela
Editor

Cap comentari:

Publica un comentari