divendres, 24 de maig de 2019

Algunes propostes per reduir les coses que fem sense motiu
La reducció de proves i tractaments innecessaris a les organitzacions pot resultar una tasca complexa, especialment pel que fa a posar-la en marxa. Per facilitar-ne el desenvolupament, i d'acord amb la reflexió prèvia sobre la recerca de les coses que fem sense motiu, disposem de referències interessants que ens poden servir de suport.

La campanya Diving into Overuse in Hospitals (Bussejant en el sobreús als hospitals) de la canadenca Choosing Wisely té com a objectiu sensibilitzar les institucions perquè participin en aquesta anàlisi fent canvis (petits o grans) per reduir aquest ús excessiu. A la seva web, els professionals tenen accés a una gran quantitat de recursos com ara un “kit d'inici”, seminaris web i altres suports interessants.


En aquesta mateixa línia, la revista Journal of Hospital Medicine va iniciar, el 2015, una sèrie d'articles sobre Coses que fem sense motius. Alguns exemples recents d'aquestes pràctiques són l'hospitalització de pacients amb dolor toràcic de baix risc, l'ús aïllat de líquids espessits en el tractament d'adults hospitalitzats amb disfàgia o la utilització de la insulina en monoteràpia per al control de la glucèmia en aquest entorn. En cada article es descriu el perquè de la prova, el tractament o la pràctica clínica que s'utilitzen habitualment. Es reflexiona sobre per què no aporta valor i es destaca en quines circumstàncies pot ser valuosa. Finalment, quines conclusions es poden extreure de les evidències i les reflexiones aportades. Aquesta sèrie no pretén ser una norma de pràctica clínica, sinó que es fonamenta en la necessitat de generar debat, investigació i la recerca d'agents motivats entre professionals de l'hospital i pacients, i ens recorda que la revisió de pràctiques d'escàs valor és responsabilitat de tothom. Per dinamitzar la incorporació i identificació de noves àrees de millora i afavorir el debat a les xarxes socials proposa el hashtag següent, #TWDFNR i ofereix el correu electrònic twdfnr@hospitalmedicine.org on també podem trametre les nostres aportacions.

Finalment, The High Value Practice Academic Alliance, una altra iniciativa nord-americana que va sorgir l'any 2016, emmarcada en l'atenció sanitària basada en el valor, incorpora entre les seves actuacions l'elaboració de guies de pràctica clínica per reduir proves diagnòstiques i tractaments innecessaris, algunes de les quals han estat publicades a la secció “Less is more” de la revista JAMA, com la d'ús de biomarcadors cardíacs, la d'extraccions analítiques diàries en pacients hospitalitzats, la d'ús d'antibiòtics en la bacteriúria asimptomàtica, la de reducció de transfusions innecessàries i la d'eliminació del monitoratge inadequat de constants mitjançant telemetria. A la seva web dona accés a aquestes guies ja elaborades i a un interessant grup de recomanacions en desenvolupament.

La reflexió queda oberta i no només a l'entorn hospitalari. Des de l'atenció primària també s'estan fent passos en aquesta direcció. La identificació d'aspectes organitzatius i burocràtics que aporten escàs valor a l'atenció de les persones, un aspecte comentat anteriorment en aquest blog, pot suposar a més a més un benefici per als pacients i augmentar la satisfacció dels professionals.

És cert que el procés per identificar aquestes pràctiques pot necessitar temps i requereix la participació de múltiples grups d'interès, però es tracta d'una oportunitat interessant per mobilitzar i capacitar els professionals, per fer una pausa, formular-se preguntes i liderar la millora de la qualitat i la seguretat en l'atenció de les persones i, en última instància també, per què no?, per reduir el cost econòmic d'algunes de les nostres actuacions.

Cap comentari:

Publica un comentari