dilluns, 8 de juny de 2020

Quatre premisses per arribar a l'organització autònoma del teu equip
Falta d'agilitat, rigidesa, lentitud, excés d'indicadors, ordres contradictòries, inoperància... són algunes de les patologies històriques i estructurals del sistema sanitari, tal com assenyalava Salvador Casado en el post “Apunts de gestió per a centres de salut”.

La tensió del sistema provocada per la crisi del coronavirus ha despertat lideratges latents capaços d'aportar solucions organitzatives, imaginatives, heterogènies, ràpides i senzilles, per la qual cosa projectes com el d'Organització Autònoma (OA), iniciat fa uns mesos per la Gerència Territorial de la ciutat de Barcelona de l'Institut Català de la Salut, adquireixen una rellevància enorme.


L'Organització Autònoma va començar en alguns equips d'atenció primària amb vocació de millorar l'atenció a la ciutadania, les condicions de treball i la satisfacció dels professionals implicant-los en el disseny de l'organització. Els centres pilot permetien als professionals adaptar el seu horari laboral a les necessitats de la població (amb criteris estacionals o per necessitats pròpies), triar la distribució de tasques durant la jornada i definir l'oferta setmanal de cites prèvies i la tipologia de visites (presencials, telefòniques o consultes electròniques) per millorar així l'accessibilitat de l'equip i la pròpia. El projecte també incorporava, fa un any, la possibilitat de resoldre de manera telemàtica alguns motius de consulta en forma de teletreball per a tots els professionals

Però, per garantir l'èxit d'un model flexible, obert i participat, hem detectat quatre premisses indispensables que s'han de treballar prèviament:

1. El compromís: tots els membres del teu equip estan igualment compromesos amb l'organització?

El punt de partida de l'OA es basa en un acord subscrit per l'equip, on s'expressa el compromís amb aspectes imprescindibles per a la sostenibilitat de l'organització com, per exemple, vetllar per la qualitat assistencial, oferir una accessibilitat setmanal raonable, facilitar l'atenció conjunta pel metge i la infermera, fomentar la longitudinalitat o complir la jornada laboral anual, entre d'altres.

2. El propòsit: per què vols treballar en el teu equip? 

Per vincular-se a un projecte d'aquestes característiques considerem important establir el propòsit, que consisteix en la intenció o l'ànim amb què es fa alguna cosa, o bé el sentit agregat que senten els professionals d'un equip respecte al significat i a l'impacte del resultat del treball col·lectiu. 

En l'esfera individual, hi ha autors que defineixen el propòsit com un equilibri necessari entre la mentalitat laboral, que concep el treball com un intercanvi econòmic; la professional, que se centra a incrementar l'esfera de prestigi o de poder, i la vocacional, que implica sentir-se compromès en el projecte.

Per concretar el propòsit, hauríem d'obrir un debat col·lectiu responent tres preguntes que ens proposa Florent Amion: per què volen els pacients acudir al nostre centre sanitari? Com a treballador de la salut, per què vols aportar el teu talent a l'equip de treball? I, finalment, quina és la contribució del teu equip a la societat, més enllà de l'activitat assistencial?

Els experts en negocis asseguren que el propòsit és la clau per superar obstacles i bloquejos i per aconseguir un rendiment òptim, mentre que alguns psicòlegs el descriuen com el camí que porta a la felicitat i, fins i tot, l'associen a menys propensió a patir malalties.

3. El lideratge: exerceixes el lideratge en cadascun dels teus actes?

Les formes clàssiques de lideratge com el foment de la participació, la comunicació horitzontal i la igualtat d'oportunitats, encara que siguin necessàries, ja no resulten suficients i deixen pas a noves formes basades en l'empoderament dels equips i els professionals i en fer-los coresponsables dels resultats i propietaris dels projectes.

Per tant, l'Organització Autònoma emmarca un entorn molt favorable per innovar i liderar projectes de manera transversal imprimint lideratge en cada acció de cada membre de l'organització.

4. La confiança: confies en els que t'envolten? I tu, promous la confiança entre els membres del teu equip?

És molt important crear un clima de confiança basat en la protecció psicològica dels membres d'una organització generant àmbits còmodes on sigui possible obrir-se als companys, garantint la confidencialitat i el respecte i tractant l'error com un bé col·lectiu, no ocultant-lo sinó utilitzant-lo com a font d'aprenentatge.

Com a catalitzadors de la confiança es troben les clàssiques competències soft (oposades a les hard o purament tècniques) que constitueixen les habilitats de relació interpersonal, el respecte per la feina dels companys o la comunicació i el llenguatge apropiats en cada moment, que ens permeten interactuar amb èxit amb els altres.

Per acabar, l'Organització Autònoma és un canvi de paradigma que va més enllà dels aspectes i de les eines purament tècnics que hem utilitzat fins ara. Pot constituir un element eficaç que ens ajudi a fer front al repte sanitari que tenim al davant, a millorar el benestar col·lectiu i també al creixement personal.

En una de les visites de John F. Kennedy a la NASA, així que hi va entrar, va preguntar al conserge quines tasques feia i aquest li va respondre: "Ajudo a portar l'home a la Lluna". Això indica que fins i tot la feina aparentment més senzilla pot contenir un propòsit extraordinari.

Lectures recomanades:

Propósito, Sentido + Pasión. Harvard Business Review
Soñando con un Hospital Optimista. Florent Amion, José Fonseca

Cap comentari:

Publica un comentari