dimecres, 14 d’octubre de 2015

Estratifica i venceràs


L'estratègia de dividir els problemes en petites parts ha gaudit d'avantatges en múltiples àmbits de l'acció humana. Famós és el divide et vinces (divideix i venceràs) heretat de la política romana que sobreviu amb forces renovades en la política contemporània o en el reduccionisme aplicat a la investigació científica.

La classificació de pacients és una pràctica habitual en medicina i infermeria com a mètode per documentar el treball realitzat. No obstant això, el seu ús de manera prospectiva és molt més recent i es beneficia del procés de digitalització de la informació sanitària dels últims 20 anys mitjançant tècniques d'anàlisi i predicció.

Els sistemes d'estratificació de riscos permeten pronosticar el comportament d'individus agrupats en segments poblacionals en funció de les seves condicions i pautes actuals. Aquesta capacitat predictiva permet repensar l'organització i l'atenció sanitària en múltiples aspectes. Vegem-ne tres exemples:
  1. Vam veure l'experiència dels hospitals dels Estats Units en la seva croada contra les readmissions a 30 dies i l'ús intensiu de sistemes d'estratificació de pacients per identificar aquells en risc de readmissió i així desplegar programes de transició pre-alta i post-alta amb altres serveis a la comunitat.
  2. La identificació de pacients crònics complexos (PCC) i els pacients amb malaltia crònica avançada (MACA) són dos exemples de l'ús de l'estratificació de riscos del Pla de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (Catalunya) associats al desplegament d'actuacions coordinades entre nivells assistencials sanitaris i socials.
  3. Una altra aplicació de l'estratificació és la relacionada amb els sistemes de pagament prospectiu. Aquest any, el sistema de compra de serveis d'atenció primària a Catalunya ha introduït la novetat de modular la càrrega de morbiditat poblacional amb la configuració de risc calculat pel sistema GMA. Els GMA (grups de morbiditat ajustada) és una eina d'estratificació de riscos desenvolupada pels equips tècnics de l'Institut Català de la Salut (proveïdor sanitari) i el CatSalut (asseguradora pública) que combina informació de primària, hospitalària i farmàcia per agrupar en 7 nivells de morbiditat i 5 de complexitat. En el nou sistema de compra, la càpita d'atenció primària queda ajustada en un 20% per la seva morbiditat.
Estratificació de riscos, complexitat o morbiditat formen part d'un nou diccionari cridat a canviar l'organització sanitària per millor ajustar-se a les necessitats de la població i dels individus. Per tal d'avaluar l'impacte de l'estratificació de riscos en diversos sistemes sanitaris (Llombardia, Puglia, Euskadi i Catalunya), el projecte europeu ASSEHS es va iniciar el 2014 sota l'empara de la Comissió Europea i la coordinació de Kronikgune. Els seus principals resultats veuran la llum durant el primer semestre de 2016. Entre ells cal esperar: les eines més utilitzades, les estratègies de desplegament o l'impacte en processos i resultats. Continuïn atents.

Cap comentari:

Publica un comentari