dilluns, 19 d’octubre de 2015

Integració de serveis: primeres dades de l'OSI Bidasoa
L'augment sostingut de la multicronicitat i de la fragilitat geriàtrica ha empès tots els sistemes sanitaris ha plantejar-se canvis en la manera com proveeixen els serveis. Fruit d'això s'estan veient moltes iniciatives de coordinació destinades a combatre la lacra de l'excessiva rigidesa dels nivells assistencials i de les diferents competències institucionals. El govern basc, amb el lideratge del llavors Conseller de Sanitat, Rafael Bengoa, va ser pioner en la matèria, i ara l'Organització Sanitària Integrada (OSI) Bidasoa ha publicat a l'International Journal of Integrated Care la primera avaluació de resultats.


Model d'integració bottom-up

La integració de serveis a l'OSI Bidasoa està basada en Chronic Care Model (CCM), també conegut com model Wagner, que fomenta la integració efectiva del treball clínic i social centrat en cadascun dels pacients. Per fer factible aquest model bottom-up, l'estratègia de l'OSI Bidasoa ha requerit el desplegament de diversos instruments com: l'elaboració conjunta, entre metges d'atenció primària i d'hospital, de guies de pràctica clínica de les cronicitats més freqüents, la incorporació d'infermeres d'enllaç i d'infermeres gestores de casos, el suport institucional als lideratges clínics i la potenciació de la formació en els àmbits de la integració. Les Unitats d'Atenció Continuada de tipus multidisciplinar s'han desplegat com una iniciativa organitzativa amb la finalitat d'alinear objectius assistencials per als pacients més complexos.

El model CCM és imprescindible per generar una nova cultura integradora, tant del treball clínic de l'atenció primària, com de l'atenció hospitalària, com de les prestacions socials; però amb la finalitat de consolidar l'experiència, l'OSI Bidasos ha generat, a més a més, un model de governança que ha centralitzat la gestió de tots els dispositius assistencials en un model organitzatiu unificat que compta amb un finançament de base capitativa.

Avaluació del model i de l'organització

L'anàlisi, a manca de referents, és només evolutiva, però donat el desert avaluatiu existent, la intenció s'agraeix. Veiem en el gràfic radial dels sis paràmetres d'Assessment of Readiness for Chronicity in Healthcare Organisations (ARCHO) com l'OSI Bidasoa ha avançat en l'organització, en el model, en la capacitat d'autocura dels pacients i en sistemes d'informació integrats, però en canvi ha retrocedit en els serveis comunitaris i s'ha estancat en els suports a la decisió clínica. Vegi'n com l'ús del model avaluatiu ARCHO permet a l'OSI Bidasoa marcar objectius en les seves estratègies.

Avaluació de la col·laboració professional entre nivells

El qüestionari D'Amour avalua la col·laboració entre professionals de l'atenció primària i de l'hospital comptant amb 10 paràmetres: 1) objectius compartits, 2) aproximació centrada en el pacient, 3) coneixement mutu, 4) confiança, 5) guies estratègiques, 6) lideratges compartits, 7) suport a la innovació, 8) reunions i fòrums, 9) protocolitzacions, y 10) sistemes d'informació. Com es pot veure en el gràfic radial, l'avenç en tots els paràmetres és positiu en cadascun dels tres anys analitzats.

Avaluació de resultats

Els programes d'integració de serveis són de llarg recorregut, i per això encara és massa d'hora per avaluar resultats, però en tot cas hi ha algunes dades que marquen tendències en la línia correcta:


Celebrem el model bottom-up (un CCM pur), l'estratègia de governança, el treball professional d'avenç sostingut en la col·laboració entre nivells, els incipients bons resultats inicials i, sobretot, la iniciativa avaluativa de l'OSI Bidasoa. Esperem que aviat tinguem altres casos com aquest per poder comparar i continuar aprenent.


Jordi Varela

Editor

Cap comentari:

Publica un comentari