dimecres, 18 de novembre de 2015

La vida l'entens millor si la dibuixes
"La vida l'entens millor si la dibuixes" és el titular amb què el periodista Joan Elías resumia la conferència "Com millorar la comprensió sobre riscos de salut" de la Dra. Rocío García Retamero[1], en el marc de la Jornada del passat 30 d'octubre, organitzada per la Secció de Gestió Clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Quina de les següents quantitats representa un risc major de contraure una malaltia? Un risc que afecta: a) 1 de cada 10 persones, b) 1 de cada 100 persones, c) 1 de cada 1.000 persones. Amb aquesta pregunta llançada a l'audiència, la Dra. García Retamero iniciava la seva presentació i mostrava estudis amb mostres representatives de població a Alemanya i Estats Units, reproduïts posteriorment en altres països, que demostren que el 25-30% dels enquestats responen incorrectament a més de la meitat de les preguntes sobre riscos de salut amb informació numèrica bàsica com l'anterior.

Un altre estudi presentat estableix una correlació entre l'habilitat numèrica, avaluada mitjançant el Berlin Numeracy Test, i el nombre de malalties i de medicació prescrita, independentment d'altres variables com la condició econòmica o l'edat; els pacients amb menor habilitat numèrica, tenen major comorbiditat i reben més medicació. La manca de comprensió de la informació condiciona una conducta menys saludable i un ús menys adequat dels serveis de salut. A més la interacció metge-pacient és menys fluïda i comporta una menor implicació del pacient en la presa de decisions sobre la seva salut.

La bona notícia és la millora de la comprensió sobre riscos de salut quan s'introdueix informació visual. Simples gràfics representant expressions numèriques de probabilitat ofereixen beneficis i són útils per a tota la població, tingui baixa o alta habilitat numèrica i baixa o alta capacitat d'interpretació gràfica i, a més a més, l'augment de la comprensió amb eines visuals promou la presa de decisions compartides i que augmenti el percentatge de pacients col·laboratius i actius en el maneig de les seves condicions de salut i de la seva malaltia, tal com demostra un estudi amb població hipertensa.

Com introduir a la pràctica assistencial diària eines com les plantejades, la utilitat de la informació visual també per als professionals i la necessitat de comptar amb els pacients a l'hora de dissenyar eines d'informació van ser els principals temes plantejats en el debat posterior, amb presència de professionals i de representants de pacients.

Sens dubte els estudis presentats són una aportació destacada per avançar en la presa de decisions compartides, camp encara incipient en el nostre entorn més proper. L'Hospital Clínic de Barcelona, dins del Programa d'Atenció a la Cronicitat, ha constituït un Grup de Treball sobre Informació i Educació Terapèutica amb pacients i professionals. En el marc del disseny d'una nova web i d'un Portal de Salut, aquest grup ha coordinat la realització de grups focals per conèixer l'opinió de pacients i usuaris, dinàmica que s'anirà repetint periòdicament segons avancem en el desenvolupament de continguts del portal. Els convido a llegir les conclusions d'aquest treball que s'ha publicat recentment [2].[1] La Dra. García Retamero és Professora Associada del Departament de Psicologia Experimental de la Universitat de Granada, Científica Associada al Max Planck Institute for Human Development i Professora Afiliada i Investigadora de la Michigan Technological University.

[2] Font, David; Rodríguez, Germán; Cañas, Miriam; Jansà, Margarida; Maynés, O; Vilardell, J; and Escarrabill, Joan (2015) "Participación de los pacientes en la definición de contenidos de la página web de un centro sanitario," Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada: Vol. 7: Iss. 2, Article 2. Available at: http://pub.bsalut.net/risai/vol7/iss2/2Cap comentari:

Publica un comentari