dilluns, 18 de març de 2019

Les tres essències de 5x1

La proposta 5x1 és una reflexió que es basa en els conceptes pickerians d’atenció centrada en el pacient, en els porterians de valor, més enllà de l’efectivitat, i en els kaiserians de reordenar els recursos a partir de les necessitats de les persones.


Primera essència: l’atenció centrada en el pacient

En posts anteriors he parlat dels 8 principis pickerians d’atenció centrada en el pacient, però també ho he fet del decàleg del pacient hospitalitzat de Johns Hopkins i de la iniciativa I Statement del National Voices britànic per als pacients crònics, i d’aquestes fonts vull destacar algunes de les propostes més rellevants, amb la finalitat de repensar quines haurien de ser les claus per superar la manca de consideració del model actual cap a la veu dels pacients.

La conclusió de tot plegat és que les persones, quan estan malaltes, volen seguir sent respectades i volen poder-se implicar en el seu procés clínic en la mesura que ho creguin convenient, volen rebre els serveis de manera coordinada i continuada al marge del punt d’atenció, volen disposar de suport emocional per afrontar la por i l’ansietat i volen accés a informació rellevant de manera clara i entenedora.

Segona essència: el valor de la pràctica clínica

D’acord amb els principis porterians, el valor de l’activitat clínica és la percepció que les persones tenen de l’efectivitat clínica i, per aquest motiu, no queda cap més remei que preguntar a les persones malaltes què és el que valoren dels objectius terapèutics que els metges els posen damunt la taula. ICHOM, mitjançant un treball estructurat amb grups focals de pacients i professionals, avisa que molts pacients expressen que volen que els clínics tinguin més cura de les limitacions que la malaltia els hi infringeix en les seves activitats diàries, volen poder estar com més temps a casa millor, però també volen tenir més coneixement dels efectes colaterals dels tractaments a mig-llarg termini.

En un context d’una sanitat més valuosa, s'hauria de treure el focus dels indicadors d’eficiència i de productivitat per centrar-se, en canvi, a mesurar si realment les activitats clíniques serveixen per millorar la percepció que les persones tenen de l’efectivitat, i fer-ho amb els criteris que elles mateixes proposen.

Tercera essència: replantejar els serveis d'acord amb les necessitats

Kaiser Permanente va introduir una innovació disruptiva en el món de l’ordenació dels serveis sanitaris quan va utilitzar l’estimació dels riscos personals, no només per calcular l’import de la pòlissa de l'assegurança, sinó per replantejar-se el model de provisió de serveis en funció de les necessitats de cada segment poblacional, i d’aquí va néixer la seva famosa piràmide. El gran èxit dels resultats clínics de Kaiser sorgeixen d’aquest canvi de mentalitat. Per aquest motiu, els serveis de KP no s’organitzen en base al coneixement (serveis mèdics tradicionals), ni en base al “one-size-fits-all” (cafè per a tothom) tan comú a l'atenció primària, sinó en planejar actuacions individualitzades i proporcionades a les necessitats de les persones en funció del segment poblacional al qual han estat assignades.

D’inspiració netament kaiseriana, 5x1 proposa una oferta de serveis sanitaris d’acord amb cinc intensitats diferents, però com que la nostra sanitat, per sort, no és la nord-americana, la segmentació de la provisió de serveis descrita en el llibre s'ha elaborat contemplant la naturalesa del nostre sistema sanitari públic.

En base a aquestes tres essències, 5x1 desplega un model de provisió de serveis sanitaris amb visió comunitària i accés universal que planifica els seus serveis en cinc intensitats, tenint en compte els riscos i les complexitats de tres segments poblacionals com a base d’una reforma de l’atenció primària a més d'una reorganització dels hospitals en dues línies: la factoria i la generalista.


Jordi Varela
Editor

Cap comentari:

Publica un comentari