dilluns, 9 de desembre de 2019

Per una xarxa integrada d’atenció primària
Quan pensem en atenció primària tenim tendència a cenyir-nos als serveis que es presten en els centres de salut, però massa sovint ens oblidem que en el territori, per sort, hi treballen altres actors, com els dispositius d’atenció continuada i urgent, els serveis socials comunitaris de base, els equips de salut mental i d’addiccions, els d’atenció a la salut sexual i reproductiva, els de salut pública, els de rehabilitació, els de cures pal·liatives, i altres que hi pot haver de manera específica en alguns indrets.De fa anys que es pensa que les organitzacions sanitàries integrals (OSI), també anomenades gerències territorials, són el model de governança que ha de facilitar la tan anhelada integració de processos, però a la realitat els avenços són minsos i lents i, a més a més, una de les queixes de l'atenció primària és que, a les OSI, massa sovint es dissol en els complexos organigrames dels hospitals, ocupant direccions poc rellevants i perdent moltes batalles pressupostàries.

Ara, una iniciativa dels anglesos (NHS Long-term Plan 2019), promou la governança de la xarxa de serveis sanitaris i socials de cada territori, mitjançant els primary care networks, unes estructures organitzatives que permetrien que l’atenció primària agafés molta més força, ja que gestionarien, sota un mateix paraigua, tots els serveis sanitaris i socials que actuen en una mateixa comunitat, els quals esdevindrien més eficients, més atractius per als professionals implicats i, a més, podrien abordar de manera més coral les activitats de salut comunitària.

Històricament, els hospitals han tingut molta veu, gràcies a la qual han obtingut generoses partides pressupostàries i han aconseguit grans fites en resultats clínics, especialment en pacients que pateixen malalties agudes, però ara que el paradigma ha girat cap a la cronicitat i la fragilitat, les veus de l’atenció primària i la del treball comunitari s’han d’obrir pas en els organigrames, mitjançant la potenciació d’una xarxa integrada d’atenció primària, model organitzatiu que, com fan els anglesos, ha de permetre, en el marc de les OSI, que els diferents serveis que actuen en el mateix territori disposin d’un projecte compartit i d’un equip directiu unificat que ajudi a combatre la fragmentació i que sàpiga defensar uns pressupostos justos per a uns serveis valuosos.

Jordi Varela
Editor

Cap comentari:

Publica un comentari