dilluns, 2 de desembre de 2019

Les unitats d'atenció familiar al Centro de Salud La Chana (Granada)

Tania Cedeño
Metge de família


Després de 10 anys com a metge de família i comunitària, i després de recórrer part de la meva comunitat autònoma amb feines en atenció primària, urgències hospitalàries i fins i tot gestió sanitària, he tornat als meus inicis, he tornat a casa meva. Amb més experiència i més recorregut professional, i és precisament en aquest moment quan dono més valor a les coses.

Quan vaig començar com a resident al Centro de Salud La Chana de Granada, el seu sistema de funcionament i treball en equip, centrat en una atenció integral a la família, em semblava idoni i vaig donar per fet que era la forma de treball habitual a l'atenció primària. Però la realitat és ben diferent.


Buscant un nou model d'atenció primària

El model d'atenció primària està en discussió i es treballa per transformar-lo i adaptar-lo permanentment a la realitat social; gran part dels esforços se centren a corregir l'atenció fragmentada, desenvolupar un enfocament coordinat de promoció de la  salut i incrementar la col·laboració entre el personal i els proveïdors per millorar la comunicació amb els pacients.

Fora d'Espanya veiem exemples que aposten pel treball en equip. En el cas de l'NHS anglès, el seu nou pla del sistema sanitari se centra en el treball en equip a l'atenció primària. Podem trobar més informació sobre la matèria a “La medicina de família atrapada en una pràctica massa individualista” o a la proposta del Departament de Medicina Familiar de la Universitat de Colorado, amb el model  APEX  (Awesome Patient Experience) que fomenta el treball en equip.

Les unitats d'atenció familiar com a innovació

Hi ha un altre exemple en el qual m'agradaria centrar el meu post, el model de treball coordinat que existeix des de fa més de 14 anys al Centro de Salud La Chana, el meu centre. El centre treballa mitjançant unitats d'atenció familiar (UAF), conformades per dos metges, dues infermeres i una administrativa de família. Actualment hi ha quinze unitats. Els pacients, en arribar, si ho necessiten, contacten amb les seves administratives i solucionen dubtes d'horaris, demanen cites programades, resolen problemes amb els tràmits administratius i són derivats, si sol·liciten ser atesos i arriben sense cita prèvia, als professionals corresponents (metges, infermera, pediatra, odontòleg, treballador social…). Les agendes no són tancades (ni en nombre ni en tipus de consulta) i, segons les necessitats dels pacients, les administratives van incorporant les cites com a programades, de procediments diagnòstics, de demanda, gestionen els avisos a domicili i les consultes telefòniques... A aquestes cites s'afegeixen les ofertes pel sistema de citació online. Cada UAF coneix la seva forma de treball.


Els metges de família i les infermeres de família fan més activitat clínica i treballen, en general, en millors condicions, excepte quan no es cobreixen les baixes. Treballen de manera coordinada en consultes annexes, amb una porta que les comunica, i fan un abordatge conjunt dels pacients i de les seves famílies. L'administrativa de família resol problemes burocràtics als pacients.  La consulta és molt més profitosa atès que cada professional disposa d'un despatx per a ús personal durant la seva jornada laboral, la qual cosa millora el confort de l'atenció. Es guanya intimitat, de manera que es reforça la relació metge-pacient. Aquest model promou el treball en equip. Es millora l'accessibilitat, es poden oferir dues tardes per setmana i no hi ha aglomeracions. Amb aquesta estructura només queda un taulell a l'entrada per dirigir els pacients a les diferents UAF. Les cues de l'entrada desapareixen, els pacients del barri ja estan acostumats a aquest sistema, que els resulta còmode, i estan contents tal com es pot veure a l'enquesta de satisfacció de 2013.

A més, al centre de salut hi ha una treballadora social, tres pediatres, un odontòleg i quatre auxiliars d'infermeria. Els pediatres tenen com a referents d'infermeria i administratius els corresponents als pares dels nens. Algunes de les tasques que porten a terme les administratives de família es descriuen a la taula adjunta.

El Centro de Salud La Chana també desenvolupa una tasca docent de formació d'estudiants de medicina i infermeria i hi ha formació IIR cada any. El centre també ha estat pioner en atenció a l'anticoncepció (DIU i implants), anticoagulació oral i fins i tot ecografia, per la qual cosa és freqüent que hi hagi professionals i residents externs rotant al centre.

Aquest model d'assistència es desenvolupa al centre des de fa 14 anys. Caldrà afegir-li les noves tecnologies i formes d'atenció, però sense perdre l'essència del treball en equip amb abordatge multidisciplinari. 

  Font: AMF. El administrativo con el Médico de Familia (2013).
Amb aquesta entrada al blog vull donar les gràcies a tots els professionals i gestors que fa anys van apostar per una atenció primària de qualitat i propera. Ara ja molts es van jubilant i voldria que aquesta publicació fos un petit homenatge per a ells. Van fer una bona feina. Gràcies per ser valents. Gràcies Lorenzo, Puri, Juani, Amparo, Carmen, Paco, Maribel, Miguel, Lola, Lisardo… i a tots els que heu passat pel centre i hi heu aportat el vostre granet de sorra.

Ara és el moment dels joves i no tan joves, a qui ens toca mantenir la feina ben feta. Continuarem lluitant per un model d'atenció primària que triomfa fora de les nostres fronteres i que aquí és en part un gran desconegut.

Podeu consultar més informació sobre el model en publicacions com la de la  revista AMF de semFYC (2013), El administrativo con el médico de familia. A més es pot seguir en una sèrie de vídeos realitzats per a la iniciativa “Atención Primaria: 12 meses para doce causas” a l'entrada  “¡Papeles, no!”.

Cap comentari:

Publica un comentari